Sporthirlap, 1929. december (20. évfolyam, 141-153. szám)

1929-12-02 / 141. szám

Nagy gólaránnyal győztek az élcsapatok ^ ***. ** ^2—4^ neiTO Budapest, XX. ML 141. sz. 1929 december 2 . JITGl 16 fillér Szerkesztőséogíés kiadóhivatal: „........................... ............ ,. . . , , , „ ,, Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában Í ud apcst, VI. kerülejjrfózs^l^lbi 111. III. emelet Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) 25 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ké. Távirati cím^SndpiTaX Budapest Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő. Románia 8 lei. Franciaország 1.20 ír. Olaszország ^ TelC‘°'jKi^^ta'^ut1:: 1^1<JW~54' MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON U'!>U ^cvéídm'^Budtpcst''pos'tS^82.

Next

/
Thumbnails
Contents