Sporthirlap, 1929. december (20. évfolyam, 141-153. szám)

1929-12-02 / 141. szám

2 HÉTFŐ, 1929 DECEMBER 2. Újpest megtartotta pontelőnyét a Ferencvárossal szemben, a Hungária végleg harmadik Hungária — Bocskay 5:2 (3:0) Azzal kell kezdeni, hogy ennyit senki a mai Hungáriától nem várt volna. Ügy látszik, hogy a letargia ideje elmúlt, a Hungária jó harci eredményekkel tudja már végigküz­deni a mérkőzést. Illetve egészen vé­gig még nem bírja, de egy félidőn viszont olyan impozáns lendülettel küzd, hogy az ellenfél magához sem tud térni és eközben a Hungáriának már arra is telik, hogy zavartalan ak­ciói a futball szépségeivel ruházkod- janak. Azt meg lehetett látni rögtön, hogy a Hungária együttesét formálisan be­sáriként jól beleszokik a Hungária a sárba, fölénye most már nem a meg- rohanősön alapszik, de a szép csatár­játék egyenesen meglepő. A fedeze­tek pompás támogatása mellett ki­tünően mennek a szélsők, a belsők közül is talán az egyetlen Remmer esik ki néha az öss®játékból. Bi- háray meglepően ügyes, egy szökte- téséből Hirzer b kapufa tövét ta­lálja eL Van azután Ticskának egy beadása, amit Bihámy hatalmas rössel fejel élesen a felső léc fölé. A másik oldalon nem alakul ki semmi. A Bocskay-csa tárok egyre a régi sablont, a rövid lapos passzo- kat erőltetik, ami ezen a talajon kiszabaduló Markos szerzi, a remek i lövést azonban pompás elvetéssel védi Ujváry. Gólt megint a Hungária sze­rez. A 20. percben Ticska ellenállhatat­lanul kiszökik, Molnár kézzel lefogja, tizenegyes, ezt Bihámy nagy bizton­sággal belövi. (1:0). Egy pillanatra meginog a Bocskay, Bihámy hirtelen labdája Kiéber elé száll és a 25 méte­res lövés olyan zavarba hozza Budai kapust, hogy a labda a kezéből hátra­csúszik. (5:0). j Az állandó debreceni támadások közepette kissé furcsán hatott a két gól. De a Bocskay is sikerrel kezd dol­gozni. A 25. percben Markos centere- I zésére Ujváry is rosszul vetődik, erre Újpest—Bástya 6:1 (4:1) A Bástya nem sok bizalommal ment a küzdelembe és talán maga csodál­kozott a legjobban, amikor a 3. perc­ben megszerezte az első gólt Ezt meg­előzően az Újpest komért rúg, amiből Bástya-lerohanás következik. Húsz méternyire az Újpest-kapu előtt Solti leadja a labdát PossáknaJc, aki hatal­mas lövéssel megszerzi a vezetést. Változatos játék folyik ezután, mely­ben a Bástya mutat némi fölényt. A szegediek pünkösdi királysága azon­ban nem tart sokáig, mert Újpest a 18. percben kiegyenlít. Bástya-hendsz folytán szabadrúgáshoz jut Újpest, 4 Bástya csapata Riesz (a bekktartalék), Tóth, Varga, Beneda, Wahl, Kitti, Possák, Solti, Schwarcz, Kronenberger, Péter, Emmeriing. paukolták a kezdeti megrohanásre. Jó taktikával, élesen vágott hosszú lab­dákkal indult meg a Hungária, a mély sárban a Bocskay alig ocsúdott fel, a 3. percben már halójában a labda. Bi­hámy a Hirzerrel való összjátéka után magasan kapura centerezett és a leeső labdát Barátky közelről bevágta (1:0). A debreceniek még egyre csak a mély sárral kínlódnak, egyáltalán nem ké­pesek tartani a Hungária energikus lendületét. A 6. percben Hirzert faul­tolják a tizenhatos és a kornervonal szegletében, Bihámy lő ebből maga­san, Barátky összeakaszkodik egy vé­dővel, aki így nem fordulhat az üres Remmer után és ez kapásból zavarta­lanul gólt lőhet (2:0). A Hungária elánja meglepő, á Bocskay zavartan tapossa a sarat, míg végre Teleky nyugalma akciót hoz és Mertin centerét Sebes bravúro­san hárítja el. Általában nagyon, szé­pen dolgozik a fiatal Hungária-balfe- dezet és valósággal kizárja Markost a játékból. Elég szépen hullámzik a játék, egyszer Ujváry a 6áron kikorcso- lyázik Teleky elé, másként nem is érné el a labdát. Amott viszont Rebró nagy lövése ad munkát. Laa­nem hozhat eredményt. Amellett nincs is formában a csapat, csak a védelem dolgozik nagy igyekezettel. A bekkek — főleg Fejér dr. — na­gyon kitesznek magukért Mégis in­kább a Hungária balszerencséjén múlik, hogy vagy félórás offenzíva után sem sikerül a góllövés. Csak a 42. percben indul meg szerencsésen a Ticska akciója, amiből Remmer hirtelen keresztben játszik és Ba­rátky stop pólósból éles gólt lő. (3.-0.) Ticska még egyszer kiszökik, lapos lövését azonban pompásan tolja ki a vetődő Budai. Félidő után váratlanul abbamarad a Hungária nagy tempója. Sőt inkább a Bocskay éled, mert már kezd áttér­ni a szélesen lőtt, erős passzokra. Ha­tározott fölénybe kerülnek a debrece­niek. két szabadrúgás megy elég ős­zeiről a Hungária-kapura, azután van egy nagy helyzete Semlernek, aki azon­ban négy lépésről elsieti a lövést! Cjabb szabadrúgás után egy percig tartó forró tumultus is fejlődik, Uj­váry közben Kocsist is megöklözi, a zavarból azonban nem születik gól. Sőt a gyors Ticska minduntalan át­tereli a másik oldalra a játékot. A Bocskay legjobb helyzetét az egyszer Teleky a kiejtett labdát a gólba kotor­ja. (5:1). A második gól itt is gyor­san következik, azonosan a Hungá­riáéval. A 27. percben Markos maga­san centerez, Rebró aláfekvés közben még löki is Mertint, tizenegyes, Mol­nár előírásosan bevágja. (5:2). Rövid debreceni offenzíva követke­zik, közben Markos kitűnő centerét a belsők sorra elluftolják. Aztán feléled a Hungária, de csak rendetlenül tá­| HELLEB mad, a kezdeti színes csatárjátéknak nyoma sincs. Barátky nagy igyeke­zete önzésén kárba vész és még in­kább a másik kapunál Semlernek volna nagy helyzete, de lövése Ujváry és a kapufa töve között pattog kor- nerre. Boronkay Gábor kifogástalan biz­tonsággal vezette a mérkőzést. Sxekorvoel rendelő vér- és n*raib«tag*k részér* UL. MékóaPét 3Z.Lt. I EMOUsabantm+Uét Rékaira! iicabaa I RaadaMt egén aop első n Ó IH OtÜl beszélő, zenélő, éneklő Qlm: Szökik a vöm! I (Wer wird denn weinen) Főszerepben: Dina Grállá és Szőke Szakáll OMNIA OMNIA amit Auer lő hatalmas erővel. Beneda csak kiütni tudja, mire a résen levő Spitz védhetetlenül belövi. Még egy perc sem telt le és Újpest már vezet. Stofián Auernak passzol, ez Ströck- höz továbbít, Ströck visszaadja a lab­dát Auernak, aki most már be is lövi. 2:1. Bástya-korner után két Ujpest- korner következik és Auer lövése a kapufáról pattan vissza. A 32. perc­ben Stofián tói indul ki az akció, ő Szabónak adja, aki centerez, Spitz ugyan elkésik, helyén van azonban Auer és pompás csavart lövéssel véd- hetetlen gólt ló. Három perccel utóbb esik a negyedik gól, miután Spitz pontos passzából P. Szabó juttatja a labdát a Bástya kapujába. Szünet után Újpest változatlanul tartja az első félidő hatalmas iramát és a 7. percben a Stofián—Auer ak­TUNGSRAM A KULTÚRA TERJESZTŐJE

Next

/
Thumbnails
Contents