Sporthirlap, 1930. szeptember (21. évfolyam, 95-105. szám)

1930-09-01 / 95. szám

4:l-re gyö&ött a magyar vísipólócsapat Nürnbergbe Tjf 1930 s?rp 212 perces küsdelem után 1:1 arányban iélbeszaKacU^ r v s a Harmadik Újpest—Ambrosiana Amerikai fuiballroboiosok Egy elegáns magyar eenterezés, egy könrtyedén felugró magyar belsőcsatár —■ s ime mennyi erőlködéssel, faultra, kezelésre való készülődéssel védekez­nek az amerikaiak. — Balról jobbra: Táncos, Nilsen, Har per, Montgomerey, Best, Toldi. (Ferencváros—Fali River.) (Felvéve „GÉM" Regal-Iso lemezen.) Hétfő Budapest, XXI* évf. 95, sz* 1930 szeptember í. MT€M. Ifi Iliiéi* n , WkcSzl«Wg éskiaddhivatat: Eldfizetési árak: Belliidre egy negyedévre 5 pengd (egy hónapra 2 pengi). Egyes szám ára: Belföldön 16 jiUér. Ausztria Budapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet . _ . . ..171,. ., * _ 25 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Távirati cím: Sporthirlap Budapest Ausztriába 6 pengi. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb küllőidre egy negyedévre ;.50 pengd. Horösnia g lei. Franciaország 1.20 «r. Olaszország Telefonszám: Szerkesztőség: Automata 196—ól. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON 0-8) L. Németország 15 a. pl. Amerika 5 cent. Kiaddhivatal: Aut. 112—44. ' ________________ Levélcím: Budapest 62, _____

Next

/
Thumbnails
Contents