Sporthirlap, 1937. október (28. évfolyam, 78-86. szám)

1937-10-02 / 78. szám

............... í t ö370KT. '/ *) / j> 1 fx)} i.204c{csansziou. jdmsifr^ >. ral 0 Égim tlf f| 6Iai_____(román) áSSB ___________ &l^ás 1 1 SI fi Meg/elenik: 2V dinár (jugoszl.) ^áLjgFwT tfjnJ VB l|| «E lÉI «&..-JS|gL szerdán és szombaton 20 groscnen (oszt.* M f|l 19 ja ji|k ©8* ® —i Eranclaorezágban . . 1.25 fr ^a|ji j|5 W| jHI Sjjfii paM jffl "P*®* Kap Szerkesztőség és kladöhlva­Olaszországban . , —.80 1. 1m80B? |§lg iga tál: Budapest. VIII., Rökk Németországban . . 15 Pf. ^g®8KB&' J||| ffll J Szilárd-utca 4. ez. III. em. Amerikában .... 4 C. 1B J& fr Telefon m*m—————-■—^—^j?DB Szerkeeztéség: .. 1—413—90 Előfizetési ár. negyedévre: 11 Kiadóhivatal (csak délután Belföldre 2.70 P. Ausztriába y 6 .......................... 1-339-77 I P. Északamerikába 4 P. Levélcím: Budapest 72. A 19 fm # 1 ■'■■",'11 ........................................................................................... SZOMBAT dd ^ 1937 okt. 2. Teljes a Ferencváros csapata l Mindenki meggyógyult, mindenki győ­zelmet vár! — A Sporthirlap tudósítójától -« A péntek délutáni rangadóedzé­sen Háda egy teljes óra hosszat védett és utána megállapította, hogy — rendben van. Húzódása nem újult ki, nem fájt s így nyugodtan vál­lalhatja a játékot. Magda és Lázár is teljesen egészséges. Kondíciójuk is kitűnő. Polgár gőz­fürdőben volt Rauehmaul edzővel. A reggeli edzések, úgy lát­szik, jót tettek Polgárnak, egészséges, erős, lerí róla a jó kondíció. Az összeállítás tehát Háda — Tátrai, Korányi — Magda, Polgár, Lázár — Táncos, Kiss, Sárosi dr., Toldi, Kemény. A fiúk egybehangzóan győzelmet remélnek és várnak. Rauchmaul edző ezt mondotta: — Most tökéletesen rendben van a csapat, testi erejük és épségük mellett nagyon jókedvüek és biza­kodók a fiúk. Ez a Ferencvárosnál fontos körülmény. Ezért is győzelmet várok, nagy harc, de fair játék után. Ezúttal ez nem amolyan szólás­mondás csupán. Fontos, hogy új híveket nyerjünk hétről-hétre a futballnak, nem pedig, hogy a meglevőkből is elveszítsük azokat, akik nem szeretik a durvaságokat. Viszont mindkét csapat érthető győzniakarássál megy a küzdelem­be és ez biztosítja a mérkőzés ér­dekességét. A Ferencváros II. csapata könnyebb munkát végzett, mert már szombaton játszik az Aschner- serlegért. A rangadó három órakor kezdődik, az előmérkőzés egy órakor. Húsz­ezer emberre számítanak. Amikor a vendéglátó is csak vendég: Szürketaxi -Budafok ma délután a Hungária-úton — A Sporthirlap tudósítójától — Ma, szombat délután a Hungária-úton is lesz NB-mérkőzés: a Szürketaxi, mint pályaválasztó, a Hungária-úti pályára vitte a Budafokot. (A Szürketaxinak nincs saját pályája, mérkőzéseit ott rendezi meg, ahol hely akad. Most az a helyzet állt elő, hogy a vendéglátó csapat — maga is csak vendég a pályán ...) A SZÜRKETAXINAL VÁLTOZÁSOK VAN­NAK ÉS VÁLTOZÁSOK LEHETNEK A meglévő változás, hogy Mo- sonyi helyett ismét Aradi a balhátvéd. Mosonyi fáradt, rossz a kondíció­ja és a vezetőség jobbnak látta pihentetni. Aradi személyében úgyis egyenrangú helyettes áll rendekezésükre. Az esetleg lehetséges változás: a jobbszélső helye. Darázs már he­tek óta húzódással bajlódik és egész héten mindig kétséges, va­sárnapig rendbejön-e. Most ugyan­az a helyzet. Darázs, bár nincs rendben, mégis játszani szeretne. FTC-pálya IX, Üllői-út 129 I Október 3-án, vasárnap délután 3 órakor Ferencváros­Tjest rangadó mérkőzés előtte 1 órakor Budai 11-Kispest Nemzeti Bajnoki mérkőzés, A vezetőség még nem döntött. Közvetlenül a mérkőzés előtt jelölik ki a jobbszélsőt. • Ha Darázs nem játszik, Mélesz fogja helyettesíteni. (Kissé koc­kázatos megoldás, mert Mélesz középcsatár...) A várható eredményről Pesti Béla mérnök ezt mondja: '— Nagyon szerények vagyunk és megelégszünk döntetlennel is. A csapat hetek óta sérülésekkel baj­lódik és nem tud úgy szerepelni, ahogy azt joggal várnák tőle. Mégis azt reméljük, hogy' vége­szakad a bálszerencse- és vereség- sorozatnak is. Ezzel szemben Ma reggel indul a tornászváloga­tott Katowiczéba — A Sporthirlap tudósítójától — Ma, szombaton reggel 7 óra 50 perckor indul Budapest válogatott tornászcsapata Katowicze felé. A válogatott az utolsó percekben még két taggal bővült. A lengyelek ugyanis elfogadták a magyar szö­vetség kérését és az eredetileg ki­jelölt hat tornász helyett nyolc utazik a városok közötti viadalra. A csapat tehát a következő: Kecs­keméti, Sárkány, Sarlós, Hegedűs, A BUDAFOKIAK NAGYON BÍZNAK A GYŐZELEMBEN A hét elején még nem volt ilyen bizakodó hangulat. Szebehelyi és Szeder sérülése miatt úgy festett a dolog, hogy változ­tatni kell a csapaton. A győztes csapaton! Szerencsére a két játé­kos teljesen rendbejött és marad minden a régiben. Igaz, hogy egyesek még mindig elégedetlenek. Fodor helyett a BIK Habermannját szerinek a jobb­szélső poszton látni. A vezetőség maga is gondolkodott a cserén, de végiül úgy határoztak, hogy nem bolygatják az összeállítást. Fodor tehetséges játékos és ha most nem is váltotta még be a hozzáfűzött reményeket, lesz még jobb is. Különben is győztes csapaton nem kell változtatni! Fiala Antal intéző a mérkőzés várható eredményéről így beszélt: — Azt hiszem, hogy legalább egy góllal erősebbek vagyunk a Szürke­taxinál. Remélem is, hogy ez az egy gólkülönbség elég lesz majd a győzelemhez. Pataki, Gaál, Börtsök és Rácz. A nyolc tornász vezetője Wágner Já­nos, az OTE művezetője. Wágner a vezetésen kívül a pontozóbírói teen­dőket is ellátja. Esélyeink? A lengyel válogatott erejét ismerjük, Katowiczéét nem. Könnyen lehetséges azonban, hogy a katowiczei csapat a lengyel váloga­tottal egyenlő. így sem kell félteni azonban válogatottjainkat. A len­gyelek egyelőre még nem érték el a magyar torna színvonalát és így biztos győzelemre számíthatunk. A tomászválogatott szombaton délután 6 órakor érkezik Katowi- czébe (vasárnap este 8 órakor van a verseny) és már kedden este vissza­érkezik Budapestre, A nyilatkozatok —■ mint láttuk — minimális gólarányú Budafók­győzelmet tippelnek. A papírforma ugyanezt mondja.., Változatlan a Szeged, „régi" csatársorával áll ki a Phöbus ma délután — A Sporthirlap tudósítójától — r A bajnoki forduló egyik legérdekesebb mérkőzése kétségkívül a ma délután a Berlini-utcában lejátszásra kerülő Phöbus—Szeged találkozó. A tavalyi helyezését egyelőre őrző, de korántsem a tavalyi formában levő Phöbustól eddig csak a Szürketaxi tudott pontot elvenni; az Újpest ellen döntetlenül játszott, feljövőben levő szegedieknek komoly esélyük van rá, hogy — kövessék a taxisok példáját. Egyelőre a Phöbus 9 ponttal a negyedik, a Szeged FC 3 ponttal a tizedik helyet foglalja el az NB-ben. A kék-sárgák győzelmük esetén — egy napra — a bajnokság élére kerülnének; a.Szeged FC-nek két-három hellyel való feljebbjutást jelentene a győzelem. A Phöbus ismét változtat a csapatösszeállításon, a Szeged FC csa­pata ugyanaz, mint amelyik a múlt héten oly szép sikert ért el. Ez a tény a Szeged mellett szól. A vendéglátók előnye: a hazai pálya. Kísérő körülményekben tehát: 1:1. A két védelem közül a Phöbusé hajszállal jobbnak látszik, a fedezet­sorok összehasonlítása viszont — Somogyitól nem „egyfélidős” játékot számításba véve — a Szeged javára mutat némi pluszt. A csatársorok közül a Phöbuséban — Rökk hiányát, is figyelembe véve — több „már­kát” találunk. Kérdés azonban, mennyire tiszteli a szegedi védelem Tu- rayék tekintélyét. Mindent egybevetve, a Phöbus papíron egy góllal jobbnak látszik. * Berlini-utca, október 1. A Berlini-utcában a Szeged FC elleni ma délutáni mérkőzést nagy kíváncsisággal várják. Hiszen: — Ha az Újpest, a most olyan jó Újpest Szegeden csak döntet­lent tudott elérni,, akkor a Szeged jó, tehát vigyázni kell! Vigyázunk is! A vezetők is nagyon komolyan készítették elő .a csapatot a szom­bati bajnoki mérkőzésre. Rökk kiválása csak nagyobb óvatosság­ra intette őket. Béky telve van ugyan elszánt akarással, de azért — óvatosságból — átcsoportosí­tották a csatársort. A Phöbus középvonalát erősítik. Ezért vissza­helyezték a kemény, .kitörő és jól fejelő Turayt a középre. Legyen ott a- középen valaki, aki bele­megy a kapu előtti küzdelembe! Szikár visszakerült a jobbössze­kötőbe s a balszárny is a „régi” lesz: Tőrös II.—P. Szabó. Ezzel szemben a „betonvédelem” szilárd és változatlan! A Csikós—- Wéber—Fekete hármas felé száll a bizalom sóhaja. Ez a hármas most válogatott formában, váloga­tott ambíciókkal játszik. Joggal állítja Bányai Lajos edző: — Ha a védelmünk mellett a fedezetsor csak a tudásának a Törekvés-pálya X., Bihari utca Október 3-án vasárnap délután fél 4 órakor Törekvés' Hungária Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor Törekvés II.­Fer. Vasutas amatőr bajnoki mérkőzés 80 százalélcát játsza ki, akkor már nem is lehet baj. A csatár­sorunk összehoz annyi gólt, amennyi elég lesz a mérkőzés megnyerésére. * Szeged, október 1. Pénteken délután utazott el a Szeged FC a fővárosba, ahol a Phöbus ellen ugyanabban az összeállításban játszik, mint az Újpest ellen. Tartaléknak Kis- péter utazott el. A hangulat meglehetősen bizakodó volt s a játékosok kivétel nélkül úgy nyi­latkoztak, hogy legalább az egyik pontot hazahozzák.., * NÉMI KÉSESSEL, egyébként kifogástalan hangulatban érkezett meg pénteken este a Szeged FC a fővárosba. AZ NB ÁLLÁSA a mai mérkőzések előtt: 7. Hungária 5 4 1 - 28: 6 9 2. Újpest 5 4 1 — 27: 6 9 3. Phöbus 5 4 1 — ifi: 5 9 4. Ferencváros 5 4 1 — 19:13 9 5. Törekvés 5 3 — 2 lfi:ll fi 6. Nemzeti 5 3 — 2 18:20 6 7. Kispest 4 2—2 14:17 4 8. Budafok 4 2 — 2 7:12 4 * 9. Szürkotaxi 5 1 1 3 14:18 3 10. Szeged 5 113 9:12 3 11. Budai „11“ 5 1—4 10:18 2 12. Elektromos 3 1 — 2 3: 8 2 13. Bocskai 5---------5 3:17 — 14 . ETO 5---------5 4:16 ­A BERLINI ÖT NEMZET VERSENYÉRE készülő magyar különítmény (Énekes II., Brath, Nolipa és Nagy) október 6-án, szerdán reggel indul Berlinbe. A négy vasutas ökölvívó vezetője Sulkó Béla, a B. Vasutas szakosz­tályvezetője lesz. Phöbus>pálya Újpest. Berlini-utca Október 2-án, szombaton délután lél 4 órakor Phöbus-Szeged Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor Phöbus B.- Hungária B. Aschner-serleg mérkőzés

Next

/
Thumbnails
Contents