Sporthirlap, 1938. szeptember (29. évfolyam, 69-76. szám)

1938-09-03 / 69. szám

Ara 12 fill SZ0MBAT 1.29 Ke ccsensziou. j. ■ £ d3r<m fl| W || ■ *rű ®,BJ íromán mWf M m dl WT""B S 111 1 Meg/elenik: 21/3 d,Ba|, üugoszl. Wm 11 m 1 szerdán és szombaton 15 pfennig (neme!. 1 M 1 1 M Jp^ |3| ® __________ Amerikáhaa * 4C M^W ^l|| § ik |l fi JF ^ I S»rke.tt&íg te kiadóWr^ IJjl Sí ÁF fl Szilárd-utca 4. sz. III. em. g Telefont Elíflzetéal ár. negyedébe, .|plyr Wi g Szerkesztősé, ............. Be lföldre J.7I P j9 ^Sjfc B Kiadóhivatal (csak délután Essakamerikéba . .... «.- P 1 í|pF ■ S óráig): 1-339-77 Egyéb kQlföIdre .... 8.54 P iH Levélcím: Budapest 72. Poslaflók: 57. Esti telefonjelenléseink a prágai KK- dontőről és a párisi alléin EB-ről W VF\«*.a*VVVtjVlt\*lW KK-döntö és NB-lorduló 3 pesti és 3 vidéki mérkőzés r — A Sporthirlap tudósítójától — A vasárnap nagy eseménye a prágai Slavia—Ferencváros mér­kőzés. 1937-ben a Ferencváros nyerte a KK-t, a Lazio felett aratott kettős győzelmével Idén a Ferencváros és a Slavia egyaránt remekül szerepelt a KK-ban; mindkét csapat, középeurópai szem­pontból diadalmasan, felemeiden győzött, nagynevű olasz ellente, ellen. Mőst aztán komoly futball szenzáció a két legjobb közép­európai — sőt nyilván kontinentá lis — klubcsapat egymás elleni küzdelme, amelyben nem csak egy mást akarják legyőzni, hanem — a KK ellenségeit. is. .: Egygólos Hungária-győzelem. De, tekintettel a hazai pályára, még a meglepetés sem volna meg­lepetés. Debrecen, fél 5. j BOCSKAI—NEMZETI Bocskai: Vörös — Nádas, Jan- zsó — Orosz, Pocsai, Békési — Markos, Pásztói, Teleki, Takács, Hajdú. Nemzeti: Angyal — Flóra, Tóth — Túli, Balogh, Szalay — Fenyvesi, Pálya, Kisalagi, Sztan- csik, Horváth. A Bocskai első győzelme, a Nem- ze'i első veresége érik ... De legalább is eldöftetlent kell elérnie a Bocskainak, ha nem aka? megint — majdnem kiesni. Bprtaikay vezeti. Salgótarján, fél 5. SSE—BUDAFOK Prága, Masaryk-stadion, 5 óra. SLAVIA—FERENCVÁROS Slavia: Boksay — Cserny, Daucsik I. — Bouska, Prucha, Kopecky — Horak, Simunek, Bra- dács, Bican, Vytlacsil. Ferencváros: Háda — Tátrai, Polgár — Magda, Sárosi III., Lá­zár — Táncos, Kiss, Sárosi dr., Toldi, Kemény. Játékvezető: Mee (angol). Jóslataink: Legvalószínűbb: 3:1. Legroszabb esetben: 4:1. Legjobb esetben: 2:1. A mezőny legjobbjai: Boksay, Bican, Tátrai, Kemény. BUDAPESTEN Keltős mérkőzés a Latorca­utcában. Fél háromkor: TAXISOK—KISPEST Taxisok: Tóth II. — Miklósi, Aradi — Odry, Tóth I., Gárdonyi (Varga) —- Váradi, Takács II., Serfőző, Kiszely, Hódi. Kispest: Boldizsár — Olajkár I„ Rátkai — Kajdácsi, Varga dr., Vig — Kincses, Olajkár II., Ne­mes, Déri, Kürthy. Barna Béla vezeti. A Kispest nyeri. Hacsak a multheti megtorpanás nem ártott Elekfromos-pálya Lalorca-utca Szeptember 4-én, vasárnap délután lél 5 órakor Elektromos—ZSE Nemzeti Bainoki mérkőzés, előtte léi 3 órakor Szürketaxi— Kispes' Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 1 órakor Elektromos li.— KFC amBtnr bajnoki mérkőzés meg a kispesti együttes önbizal­mának. Fel ötkor: ELEKTROMOS—ZSE Elektromos: Kinál — Fűzi, Pázmándy — Kiss G., Lengyel, ’Martonos — Rozsáli, Toros, Szendrődi, G. Tóth, Buzássy. ZSE: Spindler — Deli II., Fe­renczi — Horváth, Kapocsi, Bé- kefi — Linek, Mezei, Erdész, Fekecs III., Fekecs II. A ZSE megint javíthat egyet osztályzatán, bár az amatőr- viszonylaban „nagy” ellenfél itt akar elégtételt venni majd Szol­nokért ... 5:1 arányban... Tihaméry vezeti. Berlini-utca, fél öt: PHÖBUS—HUNGÁRIA Phöbus: Csikós :— Wéber, Korányi — Gombkötő, Szirmai, Titkós II. (Megyeri) — Béky, Szikár, Solti, Turay II., Tóth. Hungária: Szabó — Kis, Bíró — Túrán, Turay, Dudás — Tit­kos, Müller, Kardos, Kisutzky, Vermes. Az első rangadó! Korányival fokozott rangadó-jelleg. Máris jó védelmek. Még mindig nem jó csatársorok. Vass Antal személyében kitűnő játékvezető. A TAXISOK csapatában csak a balfedezet szemé­lye bizonytalan. Varga orvosi rende­letre pihenésre szorul, de a helyet­tesének kijelölt Rudas szintén sérült. A jelenlegi helyzet szerint Gárdonyi játszik vasárnap balfedezetet, de az sincs kizárva, hogy Varga — ha job­ban érzi magát .— játékra jelentke­zik. A csapat többi része változatlan marad. SSE: Barabás — Kertesi, Vig — Marosi, Hernádi, Mester — Somogyi, Tóbiás, Kovács, Kőszegi, Csepregi. Budafok: Vági — Szebehelyi, Bánkuti — Király, .Sós, Beretvás — Fodor, Fézler, Szegedi, Kovács I., Kovács II. Az SSE — érzésünk szerint — nem fog kikapni a Budafoktól. Ha vérmesebbek lennénk, azt monda­nék, hogy győzni fog. Gerö vezeti az izgalmasnak ígér­kező mérkőzést. Szeged, fél 5. SZEGED—Sz. MÁV Szeged: Pálinkás — Szojka, Raffai — Baróti, Marosi, Bertók — Bognár, Harangozó, Lukács, Seper, Nagy. Sz. MÁV: Horváth II. — Ret­kes, Draskóczi — Csabai, Selmeczi, Bujáki — Szántó, Sárkány, Kol- iáth, Korom, Horváth I. Az Sz. MÁV már beérkezett a komoly NB-csapatok közé. Esetleg tartalékosán kell kiállnia a Sze­ged ellen, amelynek főerőssége a védelme. Ezt a védelmet Szegeden nagycsapatok sem igen tudják szétbombázni. Az Sz. MÁV se essen kétségbe, ha ezúttal nem sikerül. 2:1 a jóslatunk. Vezeti: Vogel R. A NEMZETI szombaton délután 2 óra 40-kor in­dul a Nyugati pálj audvarról. Tarta­lékot nem visznek magúkkal. A RAFC megpanaszolta az Elektromos II. el­len elvesztett mérkőzését. A BLASz elnöksége nem foglalkozik az üggyel, mert a panasz elkésett. Amint a fentiekből látható, van elég izgalom, látványosság és jó mérkőzés vasárnap. Ha az időjárás is javul, akkor tovább fog emelkedni az NB nézőszám-átlaga. S a játéknívó is. A gyorsászók nagy napja! Ma, szombaton délután kezdő­dik az amerikás űszáraseuy Csik dr. ;- Biztosan tudok í percen belit i — A Sporllúrlap tudósítójától — * A magyar úszóverseny-évad nagy versennyel ér véget. Ma és holnap rendezi meg a MUSz nemzetközi úszóversenyét, amelyen résztvesz a teljes amerikai úszócsapat, vala­mint kát német és ' három angol úszó, — Európa legjobbját közül. Szombat délután 4 órakor a margitszigeti nyitott verseny- uszodában ez a műsor: 100 m gyorsúszás (meghívási). Az egyik legérdekesebb verseny. Néhányhetes pihenő után újra in­dul Csik Ferenc dr. Ellenfelei kö­zött ott lesz az amerikai Jaretz, Fick, Wolff, az angol Dpve, a né­met Heibel és a kiváló magyar fia­talok egész sora. A győztesnek 59 mp körül kell tudnia. Pénteken délelőtt beszéltünk Csik dr.-ral. Ezt mondta: — Az edzésem rendben ment ed­dig, csak most már szombatig ne jöjjön közbe semmi sem! Biztosan tudok 1 percen belül. Ez a 100-as verseny egyben válo­gatóverseny a 4x1 00-as gyorsstafé­tára. iit 100 m hát. Az amerikai Neun- zig versenyről-versenyre javult, 1:11 körül bármikor úszkál. Ellene Erdélyi úszik. Amerikai győzelmet várunk. Phöbus-pálya ^Berlini-u. Szeptember 4-én, vasárnap délután lél 5 órakor Phöbus­Hungária Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte léi 3 órakor Phöbus- TLK amatőr bajnoki mérkőzés 100 m hölgy gyors. Mint minden idei versenyt, ezt is Ács Ilonka nyeri 1:10 körüli idővel. 800 m ifj. bajnokság. 200 m gyors. Nagy verseny lesz. ez is. Többek között indul Flana- gan, Leivers, Wainwright, Jaretz, Wolff, Gróf, Plath, Lengyel. Vi­lágraszóló eredmények születhetne ebben a számban. A győztest meg­jósolnunk nehéz Flanagan, Jár ez, Plath és Wainwright közül. 100 rn mell: Biztos magyar g 5- zelmet ígér a papírforma (Angyal György áll ki az amerikai Werson ellen). 100 m hölgy hát. Ez is Ács Ilonka száma. Műugrás: a magyar Hídvégi és a • magyar származású ameri!:.: i Pántiek versenye. Amerikákra nagy népszerűségnek örvendő serit a műugrás, a világ első ugrói közi tartoznak az amerikaiak... A ver­seny után csoportos műugró bemu­tató lesz. 4x100 m gyorsstaféta. Magyar ország és Amerika stafétájárav harcában .a mieink csak megszc! hatják az amerikaiakat, le n:. . győzhetik őket. A felsorolt férfiszánok közül - 100 hát, a 100 mell, a műugrás ’’ a> 4x100 gyorsstaféta hivat ' • Magyarország—-Amerika mérkő ' , a'200 gyors pedig Európa—Ame­rika válogatott verseny. * Vasárnap ugyancsak 4 órakor ? szigeti uszodában a következő ver­senyszámok lesznek: 100 m hö-g- mellúszás, 200 m mellúszás. 400 ív gyors, 100 m hát, 100 m ifj. h"; ' gyors, toronyugrás, 100 m ifi gyors, 4x100 m gyorsstaféta. SSE-pálya Sa'gó'a- ú. Szeptember 4-én vasárnap délután léi 5 órakor Sa’gótarfán SE- Budafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés I 4 4 r

Next

/
Thumbnails
Contents