Sürgöny, 1865. május (5. évfolyam, 100-124. szám)

1865-05-02 / 100. szám

100. sz. Ötödik évi folyam. Buda-Pest. Kedd, május 2.1865. Szerkesztőségi iroda és kiadóhivatal Budán, bécsi-utcza (a várban) 184. bs. Fiók-kiadó-hiratal Pesten q j g t i Pál papirkereskedésében (hatvani-ntcza, a cs. kir. postahivatal melletti Barokház). Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentetlen levelek csak rendes levele- gfiinktöl fogadtatnak el. ______________________ Magán-hl rdetéseli: egyhasábos petit sor egyszeri hirdetéséért 8 kr., kétszeri hir­detésért 7 kr., háromszori vagy többszöri hirdetéséért 6 kr. számittatik minden be­iktatásnál. A bélyegdij külön, minden beiktatás után 30 kr. o. é. — Külföldről! hir­detéseket átvesznek a következő nrak: Majnai Frankfurt Lan Mollen Ottó; Hamburg-Altónában Maazenzteln és Vogler; Hamburg­ba n TQrkheLiu Jakab; Lipcsében Bugler H., tilgen és Fort uraknál. 3933 Előfizetési árak t Naponta! postai szétküldéssel. Budapesten házhoz hordva. Egész évre .......................30 frt. Egész évre . . ■ . 18 frt. — kr. Félévre ............................10 , Félévre ..... 9 a — „ Negyedévre ..... 5 „ Negyedévre .... 4 N 50 „ HIVATALOS RÉSZ. • Nyitramegye főispánja Krajcsovics Antal miavai kerületi esküdtet ezen állomásról saját kérelmére a verbói kér. szolgabirósághoz áthelyezvén, az ekként megürült miavai eskiidti állomásra M e g y e r y Kálmán csendbiztost és tiszteletbeli esküdtet nevezte ki. Torontálmegye főispánja ifj. Zsíros Lajos ed­digi tiszteletbeli aljegyzőt és P á 1 f f y Imre tiszteletbeli esküdtet torontálmegyei rendes esküdtekké nevezte ki. A pesti cs. kir. posta-igazgatóság S o k o p Már­ton főhadnagyot a cs. k. 6-dik vasas-ezredben, postahi­vatali tisztté, továbbá Graf Lajos hadnagyot a 72-dik gyalogsor-ezredben ésSpreitzer Károly hadnagyot a 10-dik tüzér-ezredben eUö rendű postahivatali járul- nokokká a helybeli postahivatalhoz nevezte ki. Szathmármegyóben kebelezett Erdöszáda hely­ségben f. é. május 1-én posta-kiadói hivatal fog életbe léptetni, mely levél- és szekérpostai küldemények, ez utóbbiak 10 font súlyig felvételét és kézhezszolgáltatá- Bát eszközölni, összeköttetését pedig hetenként négy­szeri küldöncz-szekér-posta által a misztótfalui postakiadósággal fogja nyerni. Ezen posta-járatok minden hétfőn, szerdán, pén­teken és szombaton a következő rendben fognak köz­lekedni : Elindulás Erdöszádáról 7 órakor reggel. Elindulás Misztótfaluról 9 órakor reggel. Megérkezés Misztótfalun 8 órakor reggel. Megérkezés Erdöszádán 10 órakor reggel. Ezen posta-kiadóságnak forgalmi kerületéhez a következő helységek tartoznak : B a r 1 a f a I u, Balo- tafalu, Erdöszáda, Farkasaazu, Ó-Hutta, Uj-Hutta,Mezöborsi, Papbiko, Remete- mező,Tománya, Oláh-Tót falu, 01 áh-Új­falu,Veresmart és Válaszút. A. Kimutatása azon magyar földtehermentesitési kötelezvényeknek, melyek 1865-ik évi április 28-kán és 29-kén visszafize­tésre kisorsoltattak. Budai szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 ftos: 55, 145, 680, 1163, 2408, 2427 sz. 100 ftos: 576, 725, 848, 1579, 1636, 1954, 2069, 2278, 2438, 2507, 2548, 2674, 2862, 2946, 3057, 3174, 3493, 3498, 3541, 3779, 3842, 4182, 4771, 4772, 4794, 5164, 5625, 5758, 5999, 6138, 6571, 6681, 6749, 6771, 7921, 8068, 8078, 8250, 8452, 8481, 8519, 8686, 8985, 9088,9476,9625,9791,9819,9838, 10110, 10400 sz. 500 ftos: 82, 210, 346, 365, 456, 586, 589, 671, 1007, 1350, 1363, 1486, 1698, 1718, 1807, 1878 sz. 1000 ftos: 117, 160, 349, 397, 451, 648,768, 849, 862, 887, 946, 1457, 1585, 1746, 1872, 1988, 2382, 2615, 2656, 3156, 3281, 3769, 4389, 4935, 4967, 4988, 5061, 5076, 5113, 5337, 5703, 5801, 5885, 6107, 6282, 6373, 6420, 6744, 7168, 7380, 7533, 8205, 8283, 8346, 8413, 8465, 8747, 8814 sz. 5000 ftos: 464 sz. 10.000 ftos: 102, 123, 137, 209») bz. A betűsök: 162 sz. 2900 fttal, 252 sz. 1130 fttal. Kassai szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 ftos: 1430, 2464, 2675,3881, 4436,4636, 4659 sz. 100 ftos: 141, 178, 305,389,418,886,1453, 1540,1560, 1656, 1689, 2700, 2797, 3075, 3256, 3365, 3563, 4149,4180, 4259, 4300, 4363, 5107, 5255, 6079, 6086, 6354,6727, 6989, 7403, 7551, 7559, 7708, 8055, 8269, 8778, 9059, 9831, 9936, 10089, 11597, 11694, 11847, 12406, 12671, 12810, 13066, 13304, 13373, 13676, 13788, 13837, 13883, 14120, 14375, 14425, 14604, 14621, 14785, 14999, 15046, 15059, 15342, 15436, 15719 sz. 500 ftos: 312, 846, 10502), 1357, 1373, 1668, 1911, 2085 sz. 1000 ftos: 128, 619, 744, 1383, 1636, 1812, 1967, 2033, 2042, 2361, 2492, 2681, 2685, 3145, 3304, 3519, 3699, 3784; 4425. sz. 10.000 ftoB: 117, 143, 327. sz. ^ betűsök 199. sz. 22860 fttal, 256. sz. 2800 fttal, 344. sz. 2320 fttal, 557 sz. 120 fttal, 701. sz. 240 fttal, 1042. sz. 750 fttal, 1108. sz. 1400 fttal nagyváradi szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 ftos : 926, 1787, 1882, 1895, 1969 sz. 100 ftos : 51, 194, 529, 555, 615, 691, 704, 965, 1754, 1795, 1917, 1968, 2099, 2635, 2857, 2914, 3168, 3249, 3423, 3503, 3524, 4161, 4165, 4212, 4404, 4604, 4866, 4990, 5171, 5282, 5305, 5570, 5763, 5877, 5953, 6026, 6065, 6099, 6199, 6556, 6698, 6700, 6707, 6848, 7045, 7066, 7319, 7752, 7856, 8072, 8147, 8238 sz. 500 ftos : 69, 84, 287, 508, 623, 671, 690, 715, 720, 939, 1127, 1134, 1135, 1255, 1270, 1500, 1569, 1597, 1641, 1758 sz. 1000 ftos : 80, 270, 383, 747, 1077, 1493, 1749, 2169, 2198, 2202, 2509, 2759, 2813, * *) 2876, 3088, 3390, 8608, 3699, 3743, 3854, 4540,6599, 6606, 6796, 7013, 7038, 7117, 7213, 7254, 7382, 7509,V7538, 7574, 7577, 7582, 7588 sz. 5000 ftos : 211, 679 sz. 10.000 ftos : 77, 154, 163, 758 sz. A. betűsök. 126. sz. 2350 pfttal, 151. sz. 4260 pfttal, 213. sz. 520 pfttal. *) Kisorsolt 7600 fttal. ’) Kisorsolt 200 fttal. *) Kisorsolt 450 fttal. Pozsonyi szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 ftos : 955, 1133,1210,1213,1348,1431,2046, 2116, 2159, 2306, 2320, 2389, 2522, 2537, 2562,2729, 2755, 2829 sz. 100 ftos : 283, 365, 474, 560, 798, 965, 1069, 1073, 1103, 1160, 1243, 1340, 1687, 2243, 2501, 2733, 2764, 2772, 3037, 3073, 3123, 3177,3498, 3753, 3775, 4108, 4127, 4234, 4659, 4722, 4853, 4878, 5021, 5026, 5223, 5256, 5368, 5438, 5596, 5629, 5713, 6395,t6964, 7159, 7289, 7462, 7471, 7519, 7632, 7794, 8127, 8318, 8357, 8362, 8367, 8370, 8403, 8516, 8658, 8685, 8807, 9255, 9322, 9397, 9500, 9616, 9706, 9765, 9930, 9933, 9935,10495,10638,10640,10781,10841,10954,10966, 11664,11701, 11731, 11738, 11983, 12047, 12104, 12154, 12186, 12204, 12287, 12364, 12421, 12491, 12556, 12613, 12691, 12728, 12811, 12992, 13122, 13561, 13652, 13983, 14002, 14131, 14454, 14593, 14620 sz. 500 ftos : 141, 368, 427, 450, 467, 491, 496, 643, 788, 799, 808, 856, 991, 1147, 1195, 1206, 1453, 1799, 2018, 2182, 2199, 2433, 2535, 2541, 2588,2694, 2742, 2772, 2791, 3044, 3084, 3274, 3285 sz. 1000 ftos : 107, 224, 332, 362, 509, 548, 557, 768, 784, 931, 958, 1341,1431,1607, 1667,1795,1807, 2005, 2167, 2281, 2671, 2684, 2768, 2895, 3147, 3184, 3336, 3369, 3372, 3375, 3378, 3573, 3692, 3960, 4299, 4352, 4383, 4471, 4730, 4831, 5171, 5174, 5229, 5465, 5535,5599, 5638, 5676,5723, 5861, 5986, 6142 0» 6148, 6482, 6506, 8417, 8456, 8849, 8909, 9002,19152, 9217, 9239, 9536, 9626, 9647 sz. 5000 ftos : 20, 486, 560 sz. 10.000 ftos : 350, 472,^697, 705,*930 sz. A betűsök: 438 sz. 200 pfttal, 473 sz. 410 pfttal, 651 sz. 1140 pfttal, 905 sz. 8100 pfttal. Sopronyl s'zelvényes kötelezvények, éspedig: 50 ftos: 588, 673,“ 1254, 1316,1330, 1393, 1604, 1964, 2010. sz. 100 ftos: 372, 493,523, 533; 713, 796, 1029, 1137, 1308, 1471, 1541, 1811, 1979, 2308, 2366, 2760, 2801, 2955, 3056, 3138, 3165, 3342, 4447, 4999, 5063, 5114, 5206, 5273, 5872, 6008, 6060, 6162, 6212, 6364, 6468, 6499, 6748, 6851, 6900, 7154, 7441, 7486, 8210, 9012, 9092, 9259, 9322, 9388, 9528, 9602, 9791, 9815, 9897, 9904, 9932, 10042, 10106, 10260, 10374, 10438, 10606, 10650, 10896, 11428, 11681, 11829, 12401, 12566, 12697, 12783, 12826, 12877, 12890, 13060, 13121, 13291, 13440, 13487, 13509, 13574, 13590. sz. 500 ftos: 303, 497, 552, 743, 1046; 1176, 1202, 1242, 1575, 1588, 1680, 1805, 1902, 1987, 2028, 2297, 2327, 2498, 2502, 2595, 2776, 2790, 2891, 2903. sz 1000 ftos: 18, 788, 789, 961, 1155, 1262, 1298, 1749, 1812, 1870, 1930, 2043, 2139, 2307, 2435, 2562, 3011, 3043, 3300, 3396, 3460, 3600, 3928, 3949, 4067, 4223, 4348, 4697, 4738, 5042,5162, 5315, 5532, 5598, 5681, 6352, 6366, 6664, 6687,6703, 7101, 7248, 7369, 7569, 7639, 7679, 7974, 8041, 8347, 8576, 8583, 8608, 8723, 8831, 8975, 9028, 90362), 9180,9216,9357, 9383, 10729, 11282, 11308, 11839, 12482, 12731, 12830. sz. 5000 ftos: 132, 460, 649. sz. 10.000 ftos: 443, 502, 653, 664, 1036,1160, 1308, 1776. sz. A. betűsök. 273. sz. 10000 fttal, 314. sz. 10000 fttal, 642 sz. 6120 fttal, 1073. sz. 6050 fttal, 1275. Sz. 100 fttal, 1309 sz. 200 fttal, 1378. sz. 700 fttal. Temesvári szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 ftos: 159, 437, 907 sz. 100 ftos: 21, 112, 160, 198, 300, 473, 611, 613, 797, 922, 1369, 1579, 1825, 2011, 2360, 2495, 2620, 2627, 3020, 3058, 3296, 3302, 3385, 3442, 3461, 3468, 3627, 3696, 3708, 3732, 3736, 3849, 3884, 3902, 4449, 4571 ez. 500 ftos: 60, 98, 148, 173, 175, 196, 199, 247, 400, 442, 524, 543, 556, 597, 612, 778 sz. 1000 ftos: 173, 290, 588, 607, 804, 1262, 1503, 1621, 1747, 2051, 2088, 2102, 2356, 2537, 2599, 2739, 2826,2830, 2906, 2966, 2970, 16422, 16424, 16523, 16588, 16676, 17075, 17168. sz. 5000 ftos: 13, 16, 169, 353, 371 sz. 10.000 ftos: 683, 704, 887 3), 2428 sz. . A betűsök: 290 sz. 8000 fttal, 375 sz. 3900 fttal, 518 sz. 100 fttal. Ezen fentirt kötelezvényeket 1865-ik évi április 30-kától számítandó hat hónap múlva a földtehermen- tesitési alappénztár Budán készpénzben kifizeti, mely pénztár egyszersmind a csak részben kisorsolt fent ki­jelelt kötelezvények kisorsolatlan része felett a megfe­lelő uj kötelezvényeket kiállitandja. A kisorsolt és már esedékes kötelezvények visz- szafizetését a cs. kir. orsz. fiók-pénztárak Pozsonyban, Sopronyban és Kassán, az orsz. főpénztár Temesvárott és a gyüjtöpénztár Nagy-Váradon, bizományi utón szin­tén eszközük. A visszafizetési időpontot megelőző 3 hónap fo­lyama alatt a kisorsolt kötelezvényeket a Bécsben lé­tező szabadalmazott ausztriai nemzeti bank is Ueszá- mitolja. l) Kisorsolt 50 fttal. 3) Kisorsolt 300 fttal. 3) Kisorsolt 1250 írttal. «HIVATALOS RÉSZ. Lapszemle. A „Bécsi Híradó“ „Programm-vázla­tokíl czim alatti czikksorozatának harmadik csikké igy szél: „Képtelen conservativismus az, mely a történet foly­tonos megújulását számitásba nem veszi, mely a szük­ségek s viszonyok állandó változását föl nem ismeri, — s a múltakat merev ragaszkodás által véli örökíthetni, mint haldoklót a szerető kebel fájdalma rajongásával reméli az életre visszaölelni. Apáink belátták, midőn beállt a szükség — az ausztriai házban keresni támaszt. Akkor is volt a nem zetben egy párt, mely a bölcs előrelátást hazafiatlannak bélyegzé, és Zápolyát királynak választá. E párt m a- g y a r a b b lehetett; — de nem mentette meg a hazát, hanem csak szakadást idézett elő, és — török rabigát. Súlyos hosszú küzdelem után végre uj korszak állt be, midőn a fejedelem, VI. Károly belátta, hogy Magyarországot provinciává nyomni le a többi tarto­mányoknak sem érdekök, sem erejök; ellenben a nem­zet belátta, hogy önálló ál 1 a m,i s ág á n a k ideje lejárt, s alkotmányos belkormányzatát megtartván, s azzal beérvén: az ország virtuális önállósági jogait jobb időknek menti meg: — és létrejött a pragmatica sanctio. Ez ellen is létezett párt, mely a haza önállóságát látta általa veszélyeztetve. De a csaknem kótszázados tapasztaláson okult, csalódásaiból kijózanodott, béke- és csend-sovár nemzetnek zöme megnyugodott az uj állam- szövetségben , s az ellenzék elhangzott ... és ime ma már maga a nemzet hivatkozik a pragmatica sanctióra, mint egyik palládiumára. Napjainkban Magyarország nem kevésbé válságos s messzeható történeti korszakba van átmenőben — mint az volt, melynek kiindulási pontja a pragmatica sanctio. A világtörténet egy Organismus története, mely­nek törvényei alatt áll Magyarország is. Korunkban ezen igazság szembetűnőbb mint valaha; mert látjuk, hogy a magát ezredév óta elzárt China sem bir ellen- állani az idő nyomásának; s az emberiséggeli solidari- tását kénytelen elismerni. Európában azonban még szo­rosabbá fejlődött ki ezen együttesség; e világrész min­den országait ugyanazon eszmék s törekvések mozgat­ják; a polgárosodás s állami kifejlődés ugyanazon me­netét szemléljük mindenütt, melynek a barbár országok is, mint az erős Orosz- s a gyönge Törökország — nem bírnak ellenállni; legkevésbé az ausztriai birodalom , mely a polgárosult világ határszélén anyagi szellemi érdekeivel kelet, nyugat, éjszak és dél felé gyakorol és vesz föl magába befolyást. Ezen polgárosodási s államfejlödési mozzanatok három pontja bir a magyar politikára vonatkozással: 1. A kormányhatalom öszpontositásának szüksége. 2. Az*alkotmányos kormányzat létesítésére irány­zott közszellem. 3. A fölébredt nemzetiségi öntudat igényei. E fejlődés menetében minő állást foglaljon el, mi­nő politikát kövessen nemzetünk, az kérdéses lehet, ar­ról szétágazhatnak a vélemények; de csak a régi pon­ton maradni, a régi taktikával élni, öröklött fogalmak­ban megcsökönösödve, magunkat a Corpus juris ezik- kelyeivel a világtól elzárni és isolálni, és e szinlett kö­zönynyel s puszta negatióval a történet kerekét meg­akasztani nem lehet s nem szabad, mert ez öngyilkos­ság fogna lenni. Hazai politikánk ily fordulata nem könnyen ver gyökeret a közérzületben. Ezen eredmény nem lehet egy nap, nem egy hírlap, nem egy röpirat müve. Minden újitás eilen, bármely téren, van reactio. Ez a kebel dolga, melyre nézve az új s szokatlan némi rémséggel bir. Mindenütt, de különösen Angliában s Magyaror­szágban (mert e két nép conservativ szellemre nézve rokon,) minden alkotmány-reform és újitás ellen volt visszahatás. Törökországban van ó-török párt, mint ó-orosz Moszkvában. Megfogható tehát, hogy hazánkban is van ó- conservativ pár; — sőt hogy olyan férfiak is, kik a világért sem akarnának e párthoz számíttatni, öntu­datlanul ily ó-conservativ magyar világnézetből indul­nak ki a birodalommal való viszonyunk megítélésében; hogy vannak külsőleg s elméletileg szabadelmüek és Naplóisták, kik valójában egész észjárásuknál fogva Hirnökisták. A kik azonban nem óhajtanak absolutisticua kor­mányt a birodalom élén; — a kik saját alkotmányos intézményeinknek egyik garantiája gyanánt óhajtják, hogy a birodalom másik felében is alkotmányos intéz­mények létezzenek; a kik a korszellemmel haladni, az európai civilisatióval lépést tartani, s hazánkat és nem­zetünket a miveit, szabad és gazdag nemzetek szín­vonalára emelni törekednek: azoknak óvakodni kell az elavult tanok és álhazafiság azon hálójától, mely az ó-conservativ fölfogásban elrejtve van; óvakodni kell régi politikánk elzárkózó irányától, melynek eredménye volt a világtól való elszigeteltségünk, mindenben hátra­maradásunk és gyöngeségünk; és mely régi politika most is azzal áltat, hogy szűzen megtartja alkotmá­nyunkat, holott csak a régi állapotra vezetne vissza, midőn alkotmányunk csak holt betű volt otthon; s ab- solutismus uralkodott a birodalomban. Ki ellentétbe nem akar hozni az egész világ me­netével , —- a birodalom alkotmányos fejlődésével: annak elő kell mozdítania Magyarországnak a biroda­lom országaihoz való közeledését, és a birodalmi ügyek alkotmányos intézésére szükséges közös testü­letben való részvételét. Ez a föladat, mely alól ki sem búvhatunk, és ha kihúznék magunkat alóla, — az ország és nemzetünk vesztére tennök csak. Miképen kezdeményeztessók azonban a dolog ? Ez nem csak forma-kérdés, hanem ez tulajdonkép a lényeg. „Készek vagyunk, úgymond Deák, törvény­szabta u t o n saját törvényeinket a birodalom szilárd fönnállhatásának biztosságával öszbangzásba hozni.“ „Törvényszabta utón;“ ebben van kije­lölve az út, és a vezérelv. Ez programra.“ Birodalmi tanács. A követek házának ülése apr. 29. H a s n e r lovag elnök az ülést 10 óra 40 perce­kor megnyitja. A kérvények között van egy, Rie se-Stall- burg által benyújtott folyamodása az austriai iparo­sok egyletének, az uj vámtarifa fölötti bizottmányi ta- nácskozmányokra szakértők küldetését illetőleg. Berger tdr: Azt hiszem, megilleti a házat, mely Austria népeit képviseli, hogy az éjszaki államok iránti sympathiáját, L i n o o 1 n Abrahám tragikus esete iránti részvétét, ezen egyszerű, szerény ember iránt, ki a nép kebeléből a legnagyobb állam élére ál­líttatott, nyilvánítsa, s én indítványozom, hívja fel el­nök a házat, ezen kettős érzelmét Lincoln tragikus esete s rokonszenvét az éjszaki államok irányában fel­állás által kifejezni. A gyűlés feláll. Erre napirendre térnek; tárgy az államministe- riumi költségvetés ezen osztálya: Politikai közigaz­gatás. Jelentéstevö T a sebek. A 9. Czimnél: Építkezési hatóságok, a pénzügyi bizottmány 571,532 ft indítványoz az egyes tartomá­nyok szerint felosztva. (A kormány 606,727 ftot práüminált.) A bizottmányi indítvány elfogadtatik. A 10. czimnél: Útépítkezés, a pénzügyi bizottmány ordinariumul .......................... 5,200,000 ft oxtraordinariumul................ 411,795 „ Összesen ! 5,110,795 ft indítványoz, az e czim melletti kiadás-áttétel megenge­désével. A kormány 6,028,112 ftot príiliminált. T a s c h e k jelentéstevö igazolja, a birodalom pénzügyi szorongatásaira utalva, a bizottmány által ajánlott 416,317 ft letörlést. 12. Czim. „Országos csendőrség“ 1,563,463 ft ordinariummal és 193,872 ft extraordinariummal vita nélkül elfogadtatik. 13. Czim. „Uj építkezések a politikai közigazga­tás és fegyintézetek számára“ extraordinarium 100,000 ft (elfogadtatik.) 14. Czim. „Hivatalos lapok“ ordinarium 320,000 ft (elfogadtatik). 15. Czim. „Atalános rendelkezési-alap“ indítvá­nyozza a bizottmány 200,000 fttal. — A kormány 500,000 ft összeget kívánt. Tschabuschnigg a bizottmányi indítvány ellen szól; szónok az egész czim letörlése mellett nyi­latkozik, nemcsak meggazdálkodási szempontokból, hanem azért is, mivel nézete szerint a kormány a ház ismételt óhajtásait s nézeteit nem vette figyelembe. Ha az ellenzék Bzónokai által a kormány ellen irányzott nyilatkozatok az akadémiai beszédek értékét meg akar­ják haladni, akkor a beszédet tett kövesse. A rendel­kezési alap jóváhagyása bizalmi szavazat, s addig, mig a kormány a feliratban nagy többséggel kifejezett né­zeteket figyelembe nem veszi s a többség ellenében erő­sen tart oly állást, mely más államokban teljesen lehe­tetlen, addig a ház ily bizalmi szavazatot ki nem mond­hat. Szónok úgy találja, hogy ezen alap egyetlen lát­ható hatása: a hivatalos lapok subventiója, melyeket ő birálat alá vesz. Ezen lapok czikkei , szónok nézete szerint, csak szerkesztőik előtt részesülnek nagy tet­szésben, s az a bajuk, hogy védnökeik utoljára elhiszik azt, a mi bennük van. Az államgépezet a maga utján akkor is tovább halad, ha a rendelkezési alap jóvá nem hagyatik. Az absolut Ausztria állami számadása semmi ilyes alapra nem mutat, az alkotmányos élet első éveiben sem kivántatott semmi ilyen. 0 ezért ezen alap letörlése mellett nyilatkozik. Berger: Ha ö a bizottmányi inditvány mellett beszél, akkor ö ezt nem a rendelkezési alap iránti ro- konszenvböl teszi, hanem, mivel az évnek egy része már elmúlt, s a kormány már hihetőleg kötött oly szer­ződéseket, melyeket rögtön fel nem oldhat. Szónok arra utal, hogy az államminister a múlt évben ezen alap jó­váhagyását mint bizalmi szavazatot fogta fel. Ma már ez másképen van, a ministernek a budget feletti átalá- nos vitában adott nyilatkozata után a kérdés nem bi­zalmi, hanem pénzügyi. Hogy a rendelkezési alap czél- jai alig mások, mint a hivatalos lapok Bubventiója, mindenki előtt eléggé világos, noha a hivatalos lapok tiltakoznak az ellen, mintha subventiót elfogadnának : Szónok vádolja a hivatalos lapokat, hogy hangjukkal az ellenzéki sajtót ingerük, kihivják s izgatásra veze­tik. Az ellenzéki sajtó mérsékeltebb lenne, véli szónok, ha hivatalos sajtó nem volna. Különféle rendelkezési közegek vannak, folytatja; ilyen a rendőrségi is. — Ha valaki a kávéházban tar­tózkodás nélkül beszél s valamely gyanítható krízist emleget, akkor ezen orgánumok, kik csak élőszóval tu­dósítanak , elfutván, ezt jelentik : A D a u m-kávóház- ban összeesküvés van. Másnap egy czikk jelenik meg, mely a háznak 3 triumvirét denunciálja, hogy összees­küvést szőttek, egy magyar államférfiul nyugalmas dua- listicus álmából fölriasztottak s vele együtt minister- lisztát fabrikáltak. Maga az államminister ur is tévútra vezettetik saját közegei által, hogy a házban kellemet­len ezélzásokat tegyen. Ha elmehet a szerecsen, akkor ez az, mivel kötelességét oly rosszul végezte, mint senki más. Melyek tehát azon tehetségek, melyeket a rendel­kezési alap a sajtóban oly nagyra vészén ? A rendel­kezési alap ezen irányban is rontó befolyást nyilvánít; igy némely, — egy különös hivatásra törekvő jelölt, p.o. ki ügyvédségre készül, a rendelkezési alap csábit- gatásai által tulajdonképeni hivatásától elvonatik, s megfelelőbbnek tartja, a rendelkezési alap igája alá görnyedve, az ügyvédkedés ellenébe lépni. Az objectiv büntető eljárásért is a subventionált sajtót teszi felelős­sé szónok s megmutatja, a büntötötörvény mely §-ai sértik az objectiv eljárást. Hogy a rendelkezési alap még más czólokra is fordittatik, p. o. ultramontanokra, ssónok szintén tadni hiszi, A rendelkezési alap oly va­SÜRGÖNY.

Next

/
Thumbnails
Contents