Szabad Föld, 1979. július-december (35. évfolyam, 26-52. szám)

1979-07-01 / 26. szám

■M-—r — —« " M Tábornyitás 79 Június 11-én megnyíltak az ifjúsági építőtáborok; az ország 67 KISZ-táborában mintegy 13 ezer középisko­lás és ipari tanuló vállalt kéthetes önkéntes munkát. E táborokban, híven a ha­gyományokhoz, persze azért nemcsak munka folyik ... Erről szól riportunk az 5. oldalon, * A százéves Móricz Zsigmond Egyik legjobb ismerő­je, Nagy Péter írta róla: „Móricz Zsigmond — az ember és az író — ... mind­máig nem lezárt kérdése a magyar irodalomtörténet­nek; újra meg újra fellob­bannak körülötte a véle­ményeltérések, lappangva vagy nyíltan, tagadják vagy túlidealizálják: máig ele­ven és vitatott ereje az iro­dalomnak s az irodalmi fejlődésnek.” Egy dolog azonban vitat­hatatlan: eredeti s nagy te­hetség volt. A jubileumon tisztelettel emlékezünk rá. (13—13. oldal) Hobbi Rovatunkra ezúttal a va­dászok, a gépjárművezetők és a méhészek figyelmét hívjuk föl. Ez utóbbiak mellett a vegyszerezést végző gazdaságok figyel­mébe is ajánljuk írásun­kat. (11. oldal) A Celldömölki VSE nyerte . a Szabad Föld Kupát Izgalmas, látványos, jó iramú mérkőzésen dőlt el a kupa sorsa, Boly és Celldö- mölk csapatai között, szom­baton délután a Népsta­dionban. Részletes (képek­kel illusztrált) tudósítás a 20. oldalon. Aminek persze csak módjával örülünk. ránini ma imzmk a A május—júniusi kánikula meggyorsította a kalászosok érését, Km# I*— íj ti tkspJ I ■ s a szokásosnál közel két héttel előbb munkába kellett állítani a kombájnokat. I ran S ín 1 \ j I £«ba ■ Most már azért folyik összehangolt, szervezett tevékenység, hogy az aszály okozta veszteséget ez a szervezett, gondos munka pótolja, A írni A “W" »» g\ gi m | illetve enyhítse. S"*? &A | |\/l Sjk * Az üzemek, az emberek és gépek felkészülése azt ígéri: * *■ ■ rajtuk nem fog múlni... (MTI fotó: Perl Márton felvételei)

Next

/
Thumbnails
Contents