Szabad Föld, 1980. július-december (36. évfolyam, 27-52. szám)

1980-07-06 / 27. szám

■p v ■ évfolyam B ^ 2 5o Ifc^ÉBBBBBMlHBBÍiHBBBMB^ÉOBIIIÍÍBBBiBiHfcBiOifcMBÉBii V ’■• ' I A M Á G Y A fi' :,T TE R M*E L Ó $Z Ö VETKEZETI PARASZTSÁG HETILAPJA ARATÁS: MÉG MINDIG CSAK A KEZDET KEZDETÉN Iga*, a kombájnok „belekóstoltak” már a* Idei termésbe, de az aratás — országos arányokban — jó ha a hét végén megindul. Kcndhagyó esztendő hát ebből a szempontból ez a mostani és igen nagy feladat hárul ezért mindazokra, akikre az elkövetkező hetekben a betakarítás munkája, felelőssége vár. (Riport az 5. oldalon.) (Herendi Ferenc felvétele) Mi újság Szabolcs-Szatmárban ? A kérdést munkatársunk tette fel dr. Pénzes János­nak, a megyei tanács elnö­kének, aki nemcsak min­dig szívélyes házigazda, de nagyszerű interjúalany is. Még annyit: van is miről beszélnie... (3. oldal) „Az ésszerű érdekvédelem híve vagyok” Ez év őszén tartja kong­resszusát a magyar szak­szervezeti mozgalom. Egye­bek közt új vonása ennek a mozgalomnak, hogy aa idén több mint hatszáz ter­melőszövetkezetben is bi­zalmiakat, illetve szakszer­vezeti bizottságokat válasz­tott a szövetkezetben dol- gózó alkalmazotti réteg. Írásunkban a dabasi Fehér Akác Tsz-röl adunk hírt, (1. oldal) Hosszú távú időjárási előrejelzés Mostanában igencsak „an­golos” lett nálunk a társal­gási módi: minden beszél­getés az időjárással kezdő­dik. És bizony nem is ok nélkül. Kertrovatunkban július havára adunk prog­nózist (10. oldal) Monológ — a „negyedik” előtt... Az már önmagában nagy dolog, ha valaki a negye­dik olimpiájára készül. Ak­kor meg különösképpen az, ha az illető sportoló egy­szer az aktív sportolást már abbahagyta, és mindössze fél cv óta áll edzésbe is­mét. Miként Gedó György— (20. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents