Széphalom 24. (2014)

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE is. 2014. 24. kötet SZÁZ ÉVE ROBBANT KI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ Szerkesztette KOVÁTS DÁNIEL Gaál Zoltán fotóművész képeivel A cím Kazinczy Ferenc kézírása (1816) A portré Donét János alkotása (1812) KÖTETÜNK TARTALMÁBÓL • A NAGY HÁBORÚ A háború élménye Ady és Móricz műveiben Nagyapáink a fronton és a hadifogságban A világháború és Trianon következményei A világháború felvidéki szemmel A nagy háború népdalainkban HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY Pattintott kőeszközök Sátoraljaújhely határában A református kollégiumok hatása a magyar közművelődésre Az egri fertálymesterek karitatív tevékenysége Kassa kulturális élete a Kassai Színházi Újsás tükrében KAZINCZY ÉS KORA Kazinczy korai verseinek forráscsoportjai Kazinczy Ferenc kiadatlan grammatikája A levelező Kazinczy felbukkanó üzenetei Szentjóbi Szabó László dalai Szentgyörgyi József debreceni orvos MESTEREK ÉS MŰVEK Szenei Molnár Albert öröksége Erdélyi János és Sárospatak Balassa-sztereotípiák Mikszáth prózájában Az őspuszta és a hazugság egy Jókai-regényben TÜKRÖK ÉS TANÚK Kazinczy Gábor műegyetemi magántanár emlékezete Szepesi tájképek: Márkusfalva és Bethlenfalva Egy kassai polgár élete és munkássága SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE Jelentés a magyar nyelvről, nyelvstratégiáról, 2013 Emlékezés sóvári Soós Elemérre Könyvekről, elismerésekről

Next

/
Thumbnails
Contents