Szervezés és vezetés, 1983 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1983 / 1. szám

SZERVEZÉS ÉS VEZETÉS a SYSTEM Szervezési Vállalat kiadványa Felelős szerkesztő: DR KÉRI JÓZSEF Szerkesztő bizottság: Balassa János, Deák János, dr. Jancsár Sándor, dr. Rieb László, Rummel István, Szalai Attila, Szilas Ádám, Szövérffy Dezső, dr. Tornai József Szerkesztőség: Budapest II., Fő utca 68. 1027 Telefon: 154-250, 154-090 Felelős kiadó: a SYSTEM Szervezési Vállalal igazgatója. Témaszáma: 104.01; kiadványszám: 298/82; terjede­lem 4,0 (A/S) iv; példányszám : 1900 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely posta- hivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodában (KHI, Budapest, József nádor tér 1. sz. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint át­utalássala KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Hl-ISSN 0133-0527 Készült az Ipari Informatikai Központ nyomda főosztályán 83.001 Budapest IV., Berda József u. 12. íves ofszetnyomással. Felelős vezető: Haraszti Győző. Előfizetési díj: egy évre 600 forint. Egyes szám ára: 50. Et. Index szám: 25.796 Jahrgang XVI. Nr. 1. Januar 1983. ORGANISATION UND FÜHRUNG INHALT DR. ÁRPÁD BAKONYI Stand und Probleme des Informationssystems für das Investitionswesen . DR. SÁNDOR GALAMBOS Zeitgemässe Technologie-wirtschaftlicher Materialverbrauch ........................ DR. ISTVÁN JÁNOS Kritische Stellen der Organisation ....................................................................... DR. SÁNDOR LÖRINCZ-GÁBOR SÜLÉ Entsche idungsvo rbe reitung mit Gruppe narbe itstechni к................................. DR. ISTVÁN MOLNÁR-FERENC TÓTH Analyse einer Arbeitsorganisation mit Hilfe eines Simulationsmodells . . . PÉTER LÁSZLÓ Fakturierung mit dem elektronischen Dateneifassungsapparat DARO 1317 DR. TAMÁS GAR AI Organisationsingenieur oder Industrieingenieur? ......................................... AUSLÄNDISCHE ERFAHRUNGEN TURNER, A N. Beraten ist mehr als Ratgeben............................................................................. A V. GILBERT Ansatzpunkte der Organisationswandlungen .................................................. INFORMATION NEUE BÜCHER.................................................................................................. Seite 1 4 8 13 17 24 25 26 28 29 XVI. évf. 1. sz. 1983. január TARTALOM Oldal DR. BAKONYI ÁRPÁD A beruházási információs rendszerek helyzete és problémái ................................................................ 1 DR. GALAMBOS SÁNDOR A technológia korszerűsítése - gazdaságos anyagfelhasználás ............................................................. 4 DR. JÁVOR ISTVÁN / J A szervezet kritikus pontjai........................................................................................................................ ^ 1 DR. LÖRINCZ SÁNDOR - SÜLÉ GÁBOR Döntéselőkészítés csoportmunka-módszerek alkalmazásával ............................................................. 13 DR. MOLNÁR ISTVÁN - TÓTH FERENC у Munkaszervezet elemzése szimulációs modell segítségével ................................................................ \1\S LÁSZLÓ PÉTER Számlázás DARO 1373-as elektronikus adatrögzítő berendezésen ..................................................... 24 DR. GARA1 TAMÁS Szervezőmérnök vagy iparmérnök?.................................................................................................... 25 KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK TURNER, A N. A tanácsadás több mint tanácsot adni.................................................................................................... 26 GILBERT, A V A szervezeti változások mozgatórugói.................................................................................................... 28 TÁJÉKOZTATÁS FRANK TIBOR Hatékonyságnövelő szervezési eszközök................................................................................................. 29 KITÜNTETÉSEK..................................................................................................................................... 31

Next

/
Thumbnails
Contents