Szinészek Lapja, 1930 (49. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-01 / 1. szám

51539 1930. XLIX. évf. 1. sz. Budapest, január 1. színészek lapja AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST,Vili, BAROSS-TÉR 9. SZÁM MEGJELENIK MINDEN HÓ1-ÉN KIADJA: AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ- EGYESÜLET KÖZP. IGAZG. TANÁCSA TELEFONSZÁM: JÓZSEF 321-67 Isméi lepergett egy esztendő S Vfegíeleniség-'J^ŐCnokóráJór és mi aggódó lélekkel, figyelő szemekkel y^rttg^mir^ viradunl az újév hajnalán. Kapunk e írt sebeinkre,;, énVdííé^í a reánk szakadt terheknek és biztos^ápot 4^9y6bbi^béké/ zavartalar kultúrmunka teljesítésére. Mind^<iaíannyi várakozás amel^ bizakodó lelkűnkből fakadt és-^ami továbbra is csak reményséc marad, mert ha az elmúlt év mostoha sorsunkban hozottá i valamelyes enyhítést, de az anyira óhajtott konszoládicoíól még mindég messze vagyunk! E helyen ismét csak abbeli adha­tunk kifejezést, hogy a mindenek Ura fordítsa felénk áldó kezét vegye le rólunk a keresztet, amelynek terhe alatt már másfél­tized év óta görnyedünk. Vegye le rólunk a Trianon szülte átkot, mindenható erejével tépje szét azt a papirrongyot amely egy dicsőséges nemzet sírfedője. De hogy ezt elérhessük nekünk magunknak is kemény munkát kell végeznünk. Félre a kishitűséggel félre a torzsalkodással, együtt, egymásért, egy szent célért a magyar színészet feltámadáséért ennek a jelszó­nak nevében: Ha Isten velünk ki ellenünk! Es Isten velünk van, mert az Igazság a miénk! Reánk nehezedhetik egy ideig az Ür sújtó keze, de azt nem engedi az ő szent jósága, hógy a Hamisság legyőzze az Igazságót. Ebben a reményben és ebben a tudatban kívánunk miost, amikor intézetünk fennélásának öO-ik évfordulóját ünnepli szeretett pályatársainknak: Bolüog[úf esztendőt I . 1 i.' Boldog

Next

/
Thumbnails
Contents