Színház, 1981 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

SZlfHAZ SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS KRITI KAI FOLYÓI RAT XIV. ÉVFO LYAM 1 . SZÁM 1 981 . JANUÁR FŰSZERKESZTŐ: B 0 LD IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ- HE LYETT ES: CSABAI NÉ TÖRÖK MÁRIA TARTALOM vendégjátékok BALOGH TIBOR A teljesség színháza (1) SZÁNTÓ JUDIT Szentivánéji sokk (5) SPIRÓ GYÖRGY A krakkói Stary Teatr két előadása (9) Szerkesztőség: 1054 Budapest V., Báthory u. 10. Telefon: 316-308,116-650 Megjelenik havonta A kéziratok megőrzésére és visszaküldésére nem vállalkozunk Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9-11. Levélcím: 1906, postafiók 223. A kiadásért felel Siklósi Norbert igazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára Előfizetési díj: 1 évre 300,- Ft, fél évre 1 50,— Ft Példányonkénti ár: 25,- Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149 Indexszám: 25.797 80.3427 - Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató HU ISSN 0039-8136 A borítón: Jelenet Tolsztoj A ló története című drámájának Tovsztonogov rendezte előadásából (Középen E. A. Lebegyev, Holsztomer alakítója) (Iklády László felv.) játékszín BÉCSY TAMÁS Rítus a színházban (13) GYÖRGY PÉTER Strindberg az éjszakában (18) N. I. Rendezte: Árkosi Árpád (22) FÖLDES ANNA Hamlet kísértete Óbudán (25) SZEKRÉNYESY JÚLIA Üvegházi gyilkosságok (27) ÉZSIÁS ERZSÉBET Drámai közéletrajz (29) FORRAY KATALIN Leltár biciklivel és süvegcukorral (33) GYARMATI BÉLA Csűrcsapodár (35) arcok és maszkok RÓNA KATALIN Szánjuk-e az odúlakót? (37) fórum KERESZTURY DEZSŐ A Nemzeti Színház és a magyar dráma (38) NÁNAY ISTVÁN A Nemzeti elkötelezettsége (44) BÁLLÁ LÁSZLÓ A színházi zene és a látvány (47) A hátsó borítón: Roman Kaminski (Neoptolemos) és Alexander Lang (Philoktet) a berlini Deutsches Theater Philoktet című előadásában (Iklády László fel­vétele) drámamelléklet DIMITRU radu POPESCU: Avar lovas-sír (Fordította: Veress Zoltán)

Next

/
Thumbnails
Contents