A MTA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6. kötet (1955)

1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztőbizottság tagjai FOGARASI RÉLA, MOLNÁR ERIK, SZABÓ IMRE Szerkeszti SZABÓ IMRE Technikai szerkesztő FEKETE MIKLÓS, PAP TIBOR SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., AKADÉMIA U. 2. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 21. A Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg és az Akadémia II. osztályának előadóülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban még nem jelent értekezéseket közölnek a társadalmi-történeti tudományok (történelem, filozófia, klasszika­filológia, régészet, művészettörténet, néprajz, pedagógia, jog, közgazdaságtan, földrajz) köré­ből. Evenként általában négy füzet jelenik meg. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei Budapest, V., Akadémia u. 2. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 100 különlenyomat és nyomtatott 40 000 <<n»-enként 400,— Ft tiszteletdíj illeti meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesz­tőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft, külföldi címre 60,— Ft. Bel­földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 04-878-111-48). külföldi megrendelések a «Kultúra» Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Sztálin út 21., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszáma 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegennyelvű folyóira­tokat adja ki : 1. Acta Historica 2. Studia Historica 3. Acta Archaeologica 4. Acta Ethnographica Acta Históriáé Artium Acta Historica szerkesztősége : Budapest, VIII., Puskin u. 26. Studia Historica szerkesztősége : Budapest, VIII., Puskin u. 26. Acta Archaeologica szerkesztősége : Budapest, V., Alkotmány u. 21. Acta Ethnographica szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Néprajzi Intézet. VIII. Tre­fortu. 8. Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Művészettörténeti Intézet. V., Piarista u. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents