A MTA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8. kötet (1956-1958)

1. szám - Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának 1955/56. évi tudományos munkájáról

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztőbizottság tagjai FOGARASI BÉLA, MOLNÁR ERIK, SZABÓ IMRE Szerkeszti SZABÓ IMRE Technikai szerkesztő PAP TIBOR SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., SZÉCHENYI RAKPART 3. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 21. A Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg és az Akadémia II. osztályának előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közölnek a társadalmi-történeti tudományok (történelem, filozófia, klasszika­filológia, régészet, művészettörténet, néprajz, pedagógia, jog, közgazdaságtan, földrajz) köré­ből. Évenként általában négy füzet jelenik meg. Kéziratok a következő címre küldendők: Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei Budapest, V., Széchenyi rakpart 3. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 100 különlenyomat és nyomtatott 40 000 »n«-enként 400,— Ft tiszteletdíj illet meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesz­tőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,—• Ft, külföldi címre 60,— Ft. Bel­földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-915-111-44), külföldi megrendelések a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI.,Sztálin út 21., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszáma 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóira­tokat adja ki : 1. Acta Historica 2. Studio Historica 3. Acta Archaeologica 4. Acta Ethnographica 5. Acta Históriáé Artium Acta Historica szerkesztősége : Budapest, V., Belgrád rakpart 5. Studia Historica szerkesztősége : Budapest, V., Belgrád rakpart 5. Acta Archaeologica szerkesztősége : Budapest, V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Ethnographica szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Néprajzi Intézet. V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Művészettörténeti Intézet V., Pesti Barnabás u. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents