A MTA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13. kötet (1963-1964)

1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A saerkeaste bizottság tagjai FRISS ISTVÁN, MÁTRAI LÁSZLÓ, MOLNÁR ERIK, SZABÓ IMRE Szerkeszti MÁTRAI LÁSZLÓ Technikai szerkesztő­MÁDL FERENC KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., SZÉCHENYI R KP. 3. A Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, és az Akadémia II. Osztályának előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közölnek a társadalmi-történeti tudományok (történelem, filozófia, klasszika­filológia,'régészet, művészettörténet, néprajz, pedagógia, jog, közgazdaságtan, földrajz) köréből. Évenként általában négy füzet jelenik meg. f A kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei Budapest V., Széchenyi rakpart 3. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 ,,n"-enként 400,— Ft tiszteletdíj illet meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szer­kesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft, külföldi címre 60,— Ft. Bel­földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest I., Fő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóira­tokat adja ki : 1. Acta Archaeologica 2. Acta Ethnographica 3. Acta Históriáé Artium 4. Acta Historica 5. Acta Juridica Acta Archaeologica szerkesztősége: Budapest V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Ethnographica szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Néprajzi Intézet. V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Művészettörténeti Intézet. V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Historica szerkesztősége: Budapest I., Uri u. 51 — 53 Acta Juridica szerkesztősége : Budapest V., Szemere u. 10.

Next

/
Thumbnails
Contents