A MTA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14. kötet (1964-1965)

1-2. szám - Mátrai László: Haladás és hanyatlás problémái a kultúrhistóriában

A. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A azerkeezte bizotteág tagjai FRISS ISTVÁN, MÁTRAI LÁSZ LÓ, MOLNÁR ERIK, SZABÓ IMRE Szerkeszti MÁTRAI LÁSZLÓ Technikai szerkesztÓ MÁDLFERENC KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., NÁDOR U. 7. A Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, és az Akadémia II. Osztályának előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közölnek a társadalmi-történeti tudományok (történelem, szociológia, filozófia klasszika-filológia, régészet, művészettörténet, pedagógia, jog, közgazdaságtan, földrajz) köré­ből. Évenként általában négy füzet jelenik meg. A kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei Budapest V., Nádor u. 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 „n"-enként 400,— Ft tiszteletdíj illet meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szer­kesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft, külföldi címre 60,— Ft. Bel­földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest I., Fő u. 32,, Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóira­tokat adja ki : 1. Acta Archaeologica 2. Acta Históriáé Artium 3. Acta Historica 4. Acta Juridica Acta Archaeologica szerkesztősége: Budapest V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapest, Egyetem, Művészettörténeti Intézet. V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Historica szerkesztősége: Budapest I., Uri u. 51 — 53. Acta Juridica szerkesztősége : Budapest V., Szemere u. 10.

Next

/
Thumbnails
Contents