A MTA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15. kötet (1966-1967)

1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztő bizottság tagjai GEREYICH LÁSZLÓ, MÁTRAI LÁSZLÓ, MOLNÁR ERIK Szerkeszti MÁTRAI LÁSZLÓ Technikai szerkesztő FARKAS MÁRTON KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., NÁDOR U. 7. A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közle­ményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg és az Akadémia II. Osztályának előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent érteke­zéseket közölnek a filozófiai és történeti tudományok (filozófia, történelem, régészet, művészet­történet, pedagógia) köréből. Évenként általában négy füzet jelenik meg. A kéziratok a következő címre küldendők: Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei Budapest V., Nádor u. 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 „n"­ként 400,— Ft tiszteletdíj illeti meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzésére vagy továbbítására nem vállal. A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft, külföldi címre 60,— Ft. Bel­földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Bp., V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, I. Fő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Archeologica 2. Acta Históriáé Artium 3. Acta Historica Acta Archeologica szerkesztősége: Budapest V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapest, Egyetem Művészettörténeti Tanszék, V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Historica szerkesztősége: Budapest I., Üri utca 51 — 53.

Next

/
Thumbnails
Contents