Tér és forma, 1937 (10. évfolyam)

X. évfolyam, 1. szám

X. évfolyam 1. szám 1937 január térés forma építőművészeti havi folyóirat Szerkeszti: Dr. BIERBAUER VIRGIL építész TARTALOM: Az új évfolyam élére. írta: A szerkesztő 1 Bérvillák (Zürich—Doldertal). Irta: Molnár Farkas . . 3 A Cirpac 9 éve. Irta: Molnár Farkas . 6 Az elmúlt év eseményeiről. írta: Fischer József ... 7 A Cirpac 1936. évi összejövetele La Sarrazban. trfa: Forbát Alfréd 13 Az OTI pestújhelyi munkáskórházának személyzeti háza 15 A „Cirpac"-csoportok budapesti találkozója. Irta: Molnár Farkas 21 A római új építési szabályrendelet. Irta: Visontai Miklós (Róma) 24 Két olasz könyv az építészetről. Irta: Dr. Bierbauer Virgil 28 Hirek. — Hirdetések. Felelős szerkesztő: MÉSZÁROS EDGÁR Felelős kiadó: MÉSZÁROS ISTVÁN Kiadja: TER ÉS FORMA LAPKIADÓ k.f. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest VIII, Horánszky-u. 8 Telefon: 1-360-80 A TÉR ÉS FORMA részére szárit anyag a szerkesztőségben, vagy dr. Bierbauer Virgil szerkesztőnek nyújtható be — A kéziratok gép­írással, a lap egy oldalán Írandók. - A tervek a szerzők tulajdonában maradnak. — A közölt cikkek más helyen csak előzetes hozzájáru­lásunk esetén közölhetők. — A beküldött cikkekért szedett oldalan­kint 8 pengő tisztaletdíjat fizetünk. — Fenntartjuk magunknak, hogy a Tér és Formában közölteket külön gyűjteményes kiadványban esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. A hirek között (—) jellel ellátottak rekiámközlerrények, melyekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. ÁTÉR ÉS FORMA előfizetési díja : Egész évre 28.- pengő, fél évre 15.- pengő, negyed évre 8. pengő, egyes szám ára 3.- pengő A külföld részére egész évre 38.- pengő, egyes szám ára 4.— pengő. Bútorcsúsztató edzett kivitelben • Az egye­diili, amely nem feketíti a padlót • Ha szakember szereli fel, kíméli a szőnyeget, a padlót és megóvja a bútort. Szállítja és külföldi tapasztalatok alapján szereli Németh Ignác és Pap Lajos Budapest IV, Ferenc József rkp. 19 - Telefon: 1-812-08 MŰTEREM és 1, 2, 3 szobás örökla­kások kiadók a Várban es a Horthy Miklós-út mellett épülő társasházakban. Ér­deklődni lehet építési iro­dában XI, Horthy Miklós út 54. szám alatt vagy Telefonon 2-587-42 ===== Törv. védett és szabadalmazott Íl ' 1' i I,, i*-*^ lámpatestekkel 1 Nagv árammegtakarítás! Nagyobb fénv! KOMOR HEMRIK­féle fénytechnikai-, villamos­sági- és műszaki vállalat kft. Budapest VII, Wesselényi-u 59 Telefonszám: 1-414-76

Next

/
Thumbnails
Contents