Piarista gimnázium, Tata, 1873

I Tanári személyzet. Szám Tanár neve Tárgyak, melyeket előadott Osztályok, melyekben előadott Heti órák száma Észrevételek 1 Stech Alajos Kémet nyelv Rajz III. IY. III. IY. 12 Igazgató, házfönök és helyettes rajztanár 2 Valiké József Latin nyelv Mennyiségtan III. IY. I. 15 III. osztály főnöke, műének-vezetö 3 Szabó Mátyás a kir. magyar természet­tudományi társulat rendes tagja Hittan Latin nyelv Kémet nyelv I. II. III. IY. II. II. 16 II. osztály főnöke, hitelemzö 4 Cserhalmy József Magyar nyelv Kémet nyelv Földrajz Történelem Természetrajz IY. I. I. II. III. III. IY. II. 17 IY. osztály főnöke, a franczia nyelv rendkívüli tanára s az ifjúsági könyv­tár őre 5 Alleker Lajos a budapesti magyar gyorsíró- egylet levelező tagja Magyar nyelv Latin nyelv Természetrajz Szépírás I. II. III. I. I. I. II. 18 I. osztály főnöke a gyorsírás rendkívüli tanára és tanácskozmányi jegyző 6 Kovalszky József Mennyiségtan V egytan Természettan Rajz II. III. IY. IY. III. IY. I. II. 25 Ideiglenes rajztanár, a tanári könyvtár és termé- szettani műszertár őre 7 Farkas Ferencz világi Tornászat I. II. III. IY. 8 Okleveles tornamester A sorozatban használt tanjegyek fokozata. Az erkölcsi viselet Szorgalom A tantárgyakban tett előmenetel jellemzésére Kitüntető fokozat példás=l dicséretes=:2 ernyedetlen=l kitartó=2 kitűnőnél jeles—2 I. rendű „ jó=3 törvényszerű 4 kellő=3 hanyatló=4 jó=3 elégséges=4 II. rendű „ nem törvényszerű 5 csekély 5 elégtelen—5 III. rendű „ — semmi 6 rósz 6

Next

/
Thumbnails
Contents