Történelmi szemle, 1977 (20. évfolyam)

1. szám

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE Szerkesztők: BABTHA ANTAL, GLATZ FERENC, JUHÁSZ GYULA, RÁNKI GYÖRGY (felelős szerkesztő) Szerkesztő bizottság: BENDA KÁLMÁN, DIÓSZEGI ISTVÁN, IIANÁK PÉTER, KATUS LÁSZLÓ, KEREKES LAJOS, LACKÓ MIKLÓS, NIEDERHAUSER EMIL, ORMOS MÁRIA, PUSKÁS JÚLIA, SOMLYAI MAGDA, SZŰCS JENŐ, ZSILÁK ANDRÁS A szerkesztőség munkatársa : BOROS ZSUZSA Szerkesztőséi;: 1014 Budapest 1, Úri u. 51-63. - Telefon: 1GO-1GO Megjelenik negyedévenként - Előfizetési díj egy évre 44,— Ft TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Barta Gábor : Illúziók esztendeje (Megjegyzések a Mohács utáni kettős királyválasztás tör­ténetéhez) 1 Szántó Imre: Ali budai pasa hadjárata 1552 nyarán a Hont-Nógrád megyei várak ellen ... 31 Kristó Gyula : Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyben 53 Búza János: Л tallér és az aranyforint árfolyama, valamint szerepe a pénzforgalomban Ma­gyarország török uralom alatti területén а XVII. században 73 KÖZLEMÉNYEK Vargyas Lajos : Honfoglalás előtti keleti elemek a magyar folklórban 107 В alla György : Kéziratos térképek Karlsruhéban 122 Jean В ér enger : A lengyel—francia kapcsolatok és az Oppeln-Ratibori hercegségek 1664— 1665 132 II. Tóth I.—Kristó Gy. : Orosz utazó а XV. századi Magyarországon 142 Zachar József : A Rákóczi-szabadságharc és Európa. (Beszámoló a sárospataki nemzetközi tudományos konferenciáról) 146 A Történettudományi Intézet hírei 155 OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 160 ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 164 E számot összeállította Bartha Antal A tanulmány- és közlemény-rovatba írott cikkeket Juhász Gyula, a többi rovat (elmélet-módszertan, vita stb.) cikkeit Glatz Ferenc szerkesztőhöz kérjük eljuttatni.

Next

/
Thumbnails
Contents