Trianoni Szemle, 2019 (11. évfolyam, 1-2. szám)

2019-01-01 / 1-2. szám

TRIANONI SZEMLE IMPRESSZUM Trianoni Szemle - XI. évfolyam, 2019/1-2. szám Szerkesztőbizottság Batta György, Matuska Márton, Vári Fábián László A szerkesztőbizottság elnöke Fábián Gyula Főszerkesztő Szidiropulosz Archimédesz Szerkesztőség Domonkos László, Fábián Gyula, Kolczonay Katalin, Medvigy Endre, Raffay Ernő, Sipos Endre, Zeke Gyula Olvasószerkesztő Kolczonay Katalin Borító Vészeli Lajos, Kiss Csaba Kiadja a Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány 1038 Budapest, Ibolya u. 14. www.trianoniszemle.hu Bankszámlaszám, Budapest Bank: 10100716-54704800-01002009 Nyomdai előkészítés, nyomás Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfűzfő HU ISSN 2060-2502 Tördelés Hebling-Szűcs Éva Folyóiratunk megjelenését ÉS ALAPÍTVÁNYUNK MŰKÖDÉSÉT az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja Bús Balázs POLGÁRMESTER ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA Tankó Károly (Gyimes-Budapest) mészáros Márta (partium-budapest) Támogatóink I Emberi E HŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Együttműködő partnerünk Térszínház, Óbuda, Főtéri. www.terszinhaz.hu Térképmelléklet: Az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja területi változásai 1938-1940, Nagy-Kárpátalja tervezett határai, Kárpátalja jelenlegi határai Készítette: Csákvári Kristóf (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) TARTALOM 2 HA A VILÁGMINDENSÉG BÁRMELY ZUGÁBAN (vers) Konrad Sutarski 3 A MAGYARSÁGTUDOMÁNY TÁVLATAI Andrásfalvy Bertalan 133 NAP 10 ROHANUNK AZ ÖSSZEOMLÁSBA! Szidiropulosz Archimédesz 16 ADALÉKOK A HAZUGSÁG ANTROPOLÓGIÁJÁHOZ VI. Sípos Endre 25 KULTÚRA ÉS TERROR (részlet) Prohászka Ottokár 29 BUJDOSÓ KÖNYV (részletek) Tormay Cécile 31 NANA, ZOLA NÉLKÜL, 19-BEN Domonkos László 32 KUN BÉLA - TÖRTÉNELMI GRIMASZ Herczeg Géza 34 VÁDOLTUK EGYMÁST Mollináry Gizella 35 KOMMÜN Kassák Lajos 37 A TEMETŐNEK SEM KELLETT Pilhál György 38 „EGÉSZ SZÉPEN VÖRÖSÖDSZ” VÖRÖS KÖNYV 1919 40 AZ APÁTFALVAI VÉRFÜRDŐ Ocskay Gyula 44 TÖRTÉNETI MINIATŰR STROMFELD AURÉLRÓL P. Ábrahám Dezső 46 STROMFELD AURÉL (1878-1927) Pollmann Ferenc KÁRPÁTALJA 1939_____________ 54 A TÉRKÉP NYUGTALAN Márai Sándor 55 ÚJABB SZÁZ ESZTENDŐ? Vári Fábián László 58 „KÁRPÁTALJA ÚJRA A MIÉNK!” Babucs Zoltán 63 KÍSÉRLETEK SZOVJET „NAGY-KÁRPÁTALJA LÉTREHOZÁSÁRA 1944-45-BEN Botlik József 74 RONGYOSOK, IDŐJELZŐK, TÉRKÉPHELYESBÍTŐK (részlet) Fedinec Csilla 75 A RONGYOS GÁRDA TÖRTÉNETE Szentkirályi Gábor TRIANON ÁRNYÉKÁBAN ________ 76 HOVÁ ROHANSZ, EURÓPA? (vers) Konrad Sutarski 77 AZ EURÓPAI FEHÉR EMBEREK ALKONYA Bakay Kornél 83 CSONKA-MAGYARORSZÁG KITÖRÉSE A KISANTANT GYŰRŰBŐL - BELÉPÉS A NÉPSZÖVETSÉGBE Gulyás László 91 BALASSAGYARMAT 1919 Domonkos László 95 A MAGYAR ÉS A LENGYEL NÉP KAPCSOLAT Szalai Attila 105 JESCSE POLSZKA (vers) Erdélyi József 106 A MAGYAROK ÉS A LENGYELEK NYELVE... Konrad Sutarski 111 KONRAD SUTARSKI-VERSEK 115 A TRIANONI ORSZÁGVESZTÉS ÁBRÁZOLÁSA... A NÉPISKOLÁKBAN Adorján Dávid Attila 123 „ÉN NEM JÁRTAM ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA” Zeke Gyula 127 A MAGYARELLENES PROPAGANDA SZLOVÁKIA FÜGGETLENSÉGÉNEK EGYIK PILLÉRE? Popély Gyula 134 MAGYAR MENEKÜLTEK NYUGAT-EURÓ- PÁBAN A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN Nyári Gábor 145 PROTESTÁNS GÁLYARABOK EMLÉKEZETE Horváth Erzsébet 154 SZÁZ ÉV MÉRLEGE III. A DÉLVIDÉK VÁROSAI Udvarhelyi Nándor 163 HAZASZERETET ÉS BECSÜLET - NAGYBACZONI NAGY VILMOS Károlyfalvi József 175 MAGYAROK A BERLINI OLIMPIÁN Kertész István MŰVÉSZET-IRODALOM-TRIANON 183 NAGYVÁRAD SZÜLÖTTE: IFJ. HLATKY ENDRE (1895-1957) Filep Tamás Gusztáv 188 HAZA KELL MENNEM (vers) Dutka Ákos 189 A PAPKÖLTŐK SORSA A MAGYAR IRODALOMBAN - MÉCS LÁSZLÓ Barlay Ö. Szabolcs 192 AZ I. BÉCSI DÖNTÉSTŐL A KOMMUNISTA EGYHÁZÜLDŐZÉSIG Medvigy Endre 202 MÉCS LÁSZLÓ-VERSEK 204 „EL AKAROK MARADNI EGY VIRÁGGAL" Bakó Endre 207 ERDÉLY (vers) Dsida Jenő 208 A KIVÉNÜLT HARCOS LETESZI A FEGYVERT Wass Albert 213 BOBORY ZOLTÁN-VERSEK 216 REDL EZREDES ÉS A NAGY HÁBORÚ DOBAI PÉTER ALKOTÓI TÜKRÉBEN Borbély László 223 SZENDREY JÚLIA ÉS ERDŐD Raffay Andrea 227 A NÉGY ÉGTÁJ SZOBRAI Sipos Endre 230 NÉPI KERÁMIAMŰVÉSZET AZ ELSZAKÍTOTT TERÜLETEKEN ERDÉLYI-MEDENCE, PARTIUM Vörösváry Ferenc FIGYELŐ________________________ 238 PÉLDÁZATOK NEMZETPOLITIKÁBÓL Domonkos László 241 AZ ELHURCOLT FELVIDÉKI KERESZTÉNYEK SZOVJET FOGSÁGBAN Kiss Endre 246 SZÍVÜNKBEN POMPÁLKODÓN... Csűrös Csilla 248 CSODA TÖRTÉNT A FELVIDÉKEN Batta György 250 CSURKA 85 Bucz Hunor

Next

/
Thumbnails
Contents