Turul 1943 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. Lap REISZIG EDE Az Ujlaki-család. (Első közlemény.) i GÁRDONYI ALBERT Az óbudai káptalan kritikus oklevelei 14 VAJAY SZABOLCS Spanyol királyok vére a Frangepán leszármazottakban 22 IVÁNYI BÉLA Az Elöljáró-család 1415. évi címereslevele (Egy címerképpel.) ... 28 CALAMUS dr Bocskay hadi népe. (Harmadik [kiegészítő] közlemény.) 31 BÚZA ZOLTÁN Az új német címertan 36 II. Kisebb rovatok. TÁRCA: A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1943. évi rendes közgyűlése. Szentpétery Imre elnök meg­nyitó beszédével és Czobor Alfréd titkár jelentésével 39 SZAKIRODALOM : BODNÁR ISTVÁN Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó. Ism. Baán Kálmán • 41 LENGYEL ALFRÉD Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció. Ism. B. K 42 TOMPOS ERNŐ Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre. Ism. Miklósy Zoltán 42 HOLUB JÓZSEF Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a középkor végén. Ism. Miklósy Zoltán 42 HORVÁTH KÁLMÁN A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család. Ism. Cz. A. 42 G. VARGHA ZOLTÁN A Bibó-család története. Ism. Cz. A 43 IVÁNYI BÉLA Körmendi Füzetek. Ism. Czobor Alfréd 43 Németnyelvű tartalomáttekintés 44 Titkári és pénztári hivatal: Budapest, vm, Magyar Nemzeti Múzeum. Évi rendes tagdíj 10 (tíz) pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents