Turul 1994 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E szám nyomdai munkája a SOROS Alapítvány támogatásával készült E számunk szerzői Bertényi Iván dr., egyetemi tanár, igazgató (Eötvös József Kollégium) Diószegi István dr., egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társulat elnöke Jakó Zsigmond dr., történész (Cluj / Kolozsvár) Lakos János dr., a Magyar Országos Levéltár főigazgatója Magyar Zoltán, nyugalmazott oki. építészmérnök (Németország) Nyáry Zsigmond dr., nyugalmazott statisztikus (Budapest) Nyulásziné Straub Eva dr., főosztályvezető (Magyar Országos Levéltár) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Pékár Zsuzsa, nyugalmazott tudományos kutató (Budapest) Szluha Márton mérnök, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja (Budapest) Vajay Szabolcs dr., a Genealógiai és Heraldikai Társaságok Nemzetközi Szövetségének tiszteletbeli elnöke (Svájc) TURUL LXVII. évfolyam 1994/1-2. füzet Szerkesztik: NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, s nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA Nyomdai kivitelezés: Agapé Kft. Szeged Felelős vezető: Harmath Károly ISSN 1216 -7258

Next

/
Thumbnails
Contents