Turul 2014 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

2014 / 1. füzet

TARTALOM 1. Értekezések Reisz T. Csaba: Az állami anyakönyvek kutatásának jogi keretei............................................................................................... 1 Gyöngyössy Márton: „Egy vér folyik ereinkben” Ki volt II. Mehmed szultán édesanyja? ................................................. 14 Albert Zoltán Máté: Az úgynevezett Kossuth-címer használata szokásjog alapján 1946-1949 között .......................... 20 2. Kisebb cikkek Domokos György: Izabella királyné levelei a Modenái Állami Levéltárban........................................................................... 25 Gyöngyössy Márton: Újólag a Szapolyaiak címerhasználatához. Viszontválasz Neumann Tibornak ............................ 28 Horváth József - Künstlerné Virág Éva: Vízjeltörténeti érdekesség Misztótfalusi Kis Miklós levelén .................. 30 3. Könyvismertetés Notare und Notarssignete vom Mittelalter bis zum Jahr 1600 aus den Beständen der Staatlichen Archive Bayerns. (ism. Diera Diána)................................................................................................................................................................. 32 A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458-1526). (Közreadja: Neumann Tibor) (ism. Szebelédi Zsolt).................................................................................................................................................................. 34 Archivum Familiae Motesicky. Stredoveké listiny z archívu rodiny Motesickovcov (ed. Milos Marek) (ism. Csiba Balázs).....................................................................................................................................................................35 Horváth Richárd-Neumann Tibor: Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró életpályája 1458-1493. (ism. Kanász Viktor)............................................................................................................................................................. 36 4. Hírek Beszámoló a XVII. Szlovák Levéltári Napokról (ism. Osváth Zsolt-Zsidi Vilmos) ........................................................... 38 Nemzetközi címertani és pecséttani konferenciák (ism. Szekeres Attila István )............................................................. 40 TURUL LXXXVII. évfolyam 2014. 1. füzet A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. turul@mnl.gov.hu Olvasószerkesztők: Kollega Tarsoly István, Zsupos Zoltán Szerkesztőbizottság: Pandula Attila, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert Tördelés: Heliox Film Kft. Nyomdai munkák: Kódex Könyvgyártó Kft. Felelős vezető: Marosi Attila ISSN 1216-7258 A megjelenést támogatták: n<á £ Nemzeti Kulturális Alap archívum Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Next

/
Thumbnails
Contents