Turul 2015 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

2015 / 1. füzet

TARTALOM 1. Értekezések Katona Csaba: Háború után. Egy esztergomi ügyvéd és katonatiszt sorsa a második világháborút követő években ....... 1 D. Szakács Anita: Munczy Béla cigányprímás első világháborús frontnaplói (1916-1917) .................................. 8 2. Kisebb cikkek Gilányi Magdolna: „Krisztusért jártam mindenben követségben” - Bőle Kornél OP: Utaim ....................................... 16 Kovács Eleonóra: Egy jövendő levéltárnok ifjúkori naplója. Moenich Károly feljegyzései 1859-1863 ........................... 22 3. Könyvismertetés S. Sárdi Margit: Napló-könyv. Magyar nyelvű naplók 1800 előtt. (Ism. Ruszkai Zsófia) .................................................. 32 Dr. Várkonyi Tibor: Négy király, egy szultán. (Ism. Bárány Attila)................................................................................... 33 Polgárosodási folyamatok forrásai Nógrád megyében. Mikszáth kora. Dokumentumok Nógrád megye 1867-1914 közötti történetéhez. (Szerk. Hausel Sándor.) (Ism. Márfi Attila)................................................................ 35 Eötvös György-Balázs Gábor: Egy Eötvös család története. Olvasókönyv apámnak (Ism. Kovács Eleonóra) ............. 37 Kis füzetben nagy segítség a családkutatáshoz. 1-2. (Ism. Gyenes László).......................................................................... 38 TURUL LXXXVII. évfolyam 2015. 1. füzet A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. turul@mnl.gov.hu Olvasószerkesztők: Kollega Tarsoly István, Zsupos Zoltán Szerkesztőbizottság: Pandula Attila, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert Tördelés: Heliox Film Kft. Nyomdai munkák: Kódex Könyvgyártó Kft. Felelős vezető: Marosi Attila ISSN 1216-7258 A megjelenést támogatták: n<á • Nemzet Kulturális Alep srchívum Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Next

/
Thumbnails
Contents