Új írás, 1975. január-június (15. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

új írás TARTALOMJEGYZÉK 1975 IRODALMI. MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JUHÁSZ FERENC VERSEK U J -J IW/ BARANYI FERENC: Amitől embe­rebbek leszünk............................. 2/42 BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS: Babits 3/46 BELLA ISTVÁN; Halotti beszéd 5/32 Honfoglalók................................. 5/33 K iért szól a harang...................... 5/34 T ájkép tigrissel............................. 8/50 Esti dal ....................................... 8/50 Re viczky sírkövére .................. 8/50 BE NCZE JÓZSEF: Apám............... 9/52 Rá csos talicskán ........................ 9/52 H olddá sápadok ........................ 9/52 Ú gy belecsillantam .................... 9/52 B úzasápadásom.......................... 9/52 T emető a fészer.......................... 9/52 B ERDA JÓZSEF: Hátrahagyott ver­sek ................................................ 9/3 BIHARI SÁNDOR: Szorító ........... 2/25 X . Y. Rt.......................................... 2/25 Kró nika ....................................... 2/26 J átékidő ..................................... 9/44 M úzeum. 45 kisgyőri helynévben 9/45 Számodra ................................... 9/45 K ikiáltó ....................................... 9/45 B ISZTRAY ÁDÁM: Egy költő sír­dása ............................................... 6/3 E mlékezik .................................... 6/3 Szerelmesek................................. 6/4 V örös és fekete ........................... 6/4 Fordulhat vissza........................... 6/5 Kamaszkorom vitéze .................. 6/5 B oldogságán munkálkodik .... 11/9 V. N. után .................................... 11/10 Állomás........................................ 11/10 A mbivalencia ............................. 11/10 F ALU TAMÁS: Hidd el .................. 12/16 M a................................................. 12/16 FODOR ANDRÁS:Tánc ................ 9/62 Sors............................................... 9/62 Ki itt belépsz ............................... 9/63 G AtCZYNSKI K. I.: (Bella István for­dításai): ...................................... A fogoly levele ........................... 12/17 Ezüst akácfa ............................... 12/17 D al a Westerplatte bakáiról .... 12/18 Látod. íme. megjön újra az ősz . 12/18 Varjúversike ............................... 12/19 Hal asszekér ................................. 12/19 A z elvarázsolt bérkocsi ............. 12/20 K öltészetem ............................... 12/22 1

Next

/
Thumbnails
Contents