Az Üstökös, 1862 (5. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1862-01-04 / 1. szám

1 1. szám. Jan. 4-én 1862. Megjelenik mindon szombatnapon egy íven sokféle képpel ellátva. Előfizetési ál* : Egész évre jan.—dec. 6 frt., 6 hóra jan.—-jun. 3 frt., és 3 hóra jan.—mart. 1 frt. 50 kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál« — KiadÓ-llivatal . Pest egyetem-uteza 4-dík szám. KÉNYTELEN KELLETLEN ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. /V'/; m v iSjiT. Ismerlek szép maszk; csak ne is tedd magad! Láttalak már többször; ugyan ne tagadd. Az a domino van rajtad, mely tavaly; Hangod most is olyan puha, mint a vaj. Maszkod iiju rózsaszínű lyányt hazud, Ajkadon csillámlik kármin és lazúr. Kebleden s fogad közt gyöngy, de mind hamis, I lajfiirtöd paróka, bárha barna is. Ismerlek, ne pípegj, vén duegna jól, Ludlábad kilátszik humuszod alól. Nem vagy te uj év, te csak a régi vagy, Újnak csak gúnyolnak, minthogy igy divat. Hagyj békét, ne pislogj, ismerlek nagyon : Eltakart szépséged másoknak hagyom. Tavaly azt hazudtad : — álorczád alatt Szép húgod; a bájos Ncgyvcnnyolcz halad. S mi lett? harapássá vált az égi csók. Eredj no odább! uj öltöny : régi csont . K—s M—n. 1859. évből, és a január—áprilisi folyamból 18(»1. teljes szánni példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

Next

/
Thumbnails
Contents