Az Üstökös, 1868 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1868-01-04 / 1. szám

1. szám. Januar 4-cn, 1868. Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár: Egész évre jan.—dee. G frt., 6 hóra 3 frt. és 3 hóra 1 frt BO kr.— Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadóhivatal: Pest, barátok-tere 7. sz. Hirdetések díja : 1 hasábos petit sor 7 kr. XIX. kötet. r Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Adámhoz. Tekintedezs barátom uram ! Evoe ! Vagy mit mondok? Lebe hoch! Vagyok magam izs fót-tag delegatzioba; mikor delega­tzio valahun lyukat kap, akor ászt fot-taggal bestoppolnak. Nagy urasag az! Asztan dupla lénung, sémi dolog! Echt delegátusnak migizs csak van anyi dolga, hogy nimajatikokba, kö­> a

Next

/
Thumbnails
Contents