Az Üstökös, 1877 (20. évfolyam, 1-40., 1000-1011. szám)

1877-01-06 / 1. szám

2 ÜSTÖKÖS. Január 6. 1877. Hős fiaid, szép leányid, Maguk is a föld virági: Becsülettel, tisztelettel Emlékezett róluk bárki. — Sánta béna nyomorékká Verted őket; s hogy a sebhely Jobban fájjon, »jó barátod« Megtetézte gúnynevekkel. — Servianus! Serviamus? Térj magadhoz! Fogd a fegyver Boldog végit és csapj szélylyel, Kergesd ki a »jó barátid«, S békülj ki a »jobb« veszélylyel. Egymást védve és megértve Lesz belőlünk boldog nemzet, Ha széthullunk, minket többé Öszsze még az Isten sem szed. — Servianus! Non serviamus! J. M. w Tallérossy Zebulon levele Mindenváró Adámhoz. Tekintedezs barátom uram! |üiacskam nekem izs megy a Konstantiná- ^Xpolyba. Segit vinyi Abdul Kérim (mit? Abdul Parancsolim! )nak B rennus kardot. Menkü gyerekek. Hamarabb bevesz­nek Konstantinápolyi, mint a muszka. Ha szul­tán meglát fiamat, mikor az öszeüti elöte sar- kantyus csizmáját, is elmongya neki török fel- köszöntist: c s o k j a s a! nem hiszem, hogy minyart neki nem adja felesigül egyik leányát. Mash Allah! Akor török menyem lesz.— Nesze Thaisz! Ha nem engedted, hogy ma­gyar fiatalság agya fáklyás zenit töröknek; most fogja anyi török faklyastörökmuzsikat magyar fiatalságnak. (Csak haza ne hozanak belüle.) De spasz apart: ne gondoljon kedves barátom uram, hogy csupán kardot elvinyi kültünk fiatalokat Konstantinapolyba, hiszen aztat elküldhetünk volna djuniszi djözönek per Post gegen Nachnahme izs; hanem csinyalunk most nagyon okozs dolgot. — Megtutunk kiz alat, hogy szultán töri nagy Staatsstreichen a fejit. Constitutiot mar ata Törökországnak is azal elensigeit nagyon megkonfundalta. Most mig azal szandikozik meglepnyi Európát, hogy égisz török nipel együtt keresztiny- nyi lesz. Mi volna csuda? Ha lehete mienk Vajkbul eczerre Szent 1st van y: miirt ne lehetne Abdul Hamidbul egy szip re­gelen SzentJanos király! Akor marad aztan eczere tatva muszka diplomatának a szaja. Ere tesik talalnyi kadencziat! Micsoda jogon megtamadnyi akarhatyatöbetvalaki »keresz- tiny törököt?« Ez pedig mar fait accompli. Ezirt kötötek olyan hirtelen fegyverszünetet. Most csagazon egymás elen intrigualnak mig diplomaták, hogy micsoda confessiora attirjen szultán cum gen- tibus? Görögrül szó sincs. Sémi goszpodi p o m i 1 u j! Olasz, meg franczia akarja, hogy legyen p a p i s t a. Burkus követeli, hogy legyen lutheránus. Anglus biztatja, hogy legyen kálvinista. Most Tisza Kalman azal bizta meg ifjú küldötsiget, hogy besziljenek ra szultánt, hogy anglusnak fogagya szót; hiszen kálvinista legközeleb al törökhöz, hiszi praedestinatiot ez izs, az izs; hiszi, hogy a paradicsomban nem kel adót fizetnyi ez izs, az izs; muszkanak festi az ördögöt ez izs, az izs, is van neki tornya hegyin kakas, a ki symboluma sok felesigüsignek. Kedves barátom uram, ha az succedal, akor nem hiaba jarta fiacskám Konstantinápolyi legatio- ba! Törökország, mint egy uj super- intendentia! Nagyszerű idea. No hanem aztan akor nem tudom, hogyan beszilem fiacskamai, ha haza jün? Hisz az lesz akor nagy ember, hogy engemet csak per »te gyerek!« fogja szolitanyi. Ö lesz az én apám, s nekem kel ü tüle elkirezkenyi, ha akarom menyi kavehazba Gondolom ki valamit. Én meg az alat csatlakozok monstre deputatiohoz, ki megy Túri no Collegnoba. Tyhü! ha makaróni-

Next

/
Thumbnails
Contents