Az Üstökös, 1894 (37. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 27. szám)

1894-01-01 / 1. szám

POR—" MEGJELEITIZ 3vE I ŐST 3D E 3ST ~^7~ -£>_ S _Á_ ES ÜST _A_ E3. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. kor., Kecskeméti-utcza 6. szám. (Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság.) Előfizetési árak: egész évre 8 frt (16 korona); félévre 4 frt (8 kor.); 1!t évre 2 frt (4 kor.). Egyes szám ára 18 kr (36fillér). UJ FOLYAM XVII. KÖTET. ! 1. szám. BUDAPEST^Ts94 JANUÁRT ( Újév napján. Kántál ilyenkor, rigrnusozva, /;'■ Még a falusi bakter is, /-' / Jó kívánságokkal ma reggel ■£{ Előáll Pál is, Péter is; rN/ S ha csak a kivánságbul állna, Nem is volna jóban hiány, De hajh, tudjuk: ez még idáig Nem segített senki fián. Én hát nem is rakom csomóba A szép, jó kívánságokat, Egy szóval is lehet kívánni A magyarnak jót és sokat. Ez egy szó, hogy ha teljesülne, Tudom, nem volna majd kevés,X. Rajtunk minden jó teljesülne------­E z egy szó: ujjá-ébredés. Jó népem, nemzetem: segíts már Egyszer magad önmagadon, «Ébredezzél nagy álmaidból», Melyek nyűge régóta nyom, Ne légy csendes szemfélö folyton, Állj talpra és ne hadd magad, Ne tűrd, hogy piszkáljon akármely Náczió az orrod alatt. Ébredj, ébredj nagy álmaidból Az ujesztendö reggelén, És a ki évek óta gyomroz, Az osztrákot csípjed fülén, Mondd: nem leszel szolgája néki, De jársz a magad lábain, Valahára ne szopja véred Az az alattomos Kain. Ébredj, ébredj nagy álmaidból, Uj s új évet ne várj te még, Légy független ura magadnak, Mint az te hozzád illenék. Mert ha tovább is vársz aludva, Késő lesz majd az ébredés, S hogy életre kelj, arra minden Újévi kívánság kevés.

Next

/
Thumbnails
Contents