Az Üstökös, 1899 (42. évfolyam, 1-53. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. kér., Kálmán-utcza 2. szám. (Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság.) Előfizetési árak: Egész évre 8 frt; félévre 4 írt; */, évre 2 frt. Egyes szánt ára 18 kr. XLII. ÉVFOLYAM. 1. (2155.) SZÁM. BUDAPEST, 1899. JANUÁR 1. TI Mi kell a magyarnak? f — Újévi gondolatok. — fégen nem volt ilyen szép Hajbakapás nálunk, Gyönyörűség, a milyen Hujjahót csinálunk, S a mily hévvel megindult, hát Még soká eltarthat — Dulakodás, öklöződés: Ez kell a magyarnak! Kinek nyelve hegyesebb, Köpni ki tud jobban: Az vezet most legelöl az Országos dologban. Szerényen meghúzódik az, A ki bölcs, és hallgat — Tetszik látni : rég ezt várjuk,. Ez kell a magyarnak. Ilyen kívánt uj esztendő Nem viradt ránk régen: Mulatozunk, vígan vagyunk Fent és a vidéken. Mert a kinek szíve van rá, Most ugyan kaezaghat — Mindennap uj skandalum: Ez kell a magyarnak.

Next

/
Thumbnails
Contents