Az Üstökös, 1900 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-07 / 1. szám

Szerkesztőség ■■ Vili. kér., József körút 44; kiadóhivatal: V. kor., Kálmán-utcza 2. szám (Pallas-nyomda). Előfizetési arak. Egész évre 16 kor.; félévre 8 kor.; >/4 évre 4 kor. Egyes szám ára 36 fii. XL1I1. ÉVFOLYAM 1. (2208.) SZÁM. BUDAPEST, 190(1 JANUÁRIT __________________________MEGJELEN MINDEN VASARNAP______________________________ E z a század jól kezdődik Már kinek hogy. Az idő csak Olyan, mint a «múlt században». A kőszén és a fa ára -Tfj Emelkedik és nem csao/pau. k , tti^-PA* r.Avr A kinek hát a zsebében ■1 - ‘ \ .U : Az erszénye meglapúl, Xy J ’NtyyHL Van, miként a mádi zsidó, Csak egy helyben makacsul. Ez a század jól kezdődik. A ki várta, hogy immáron Az uj század nj szokást hoz, S nem kell újra hozzá szokni Sokféle sanyargatáshoz, Bámulhatott, hogy az első, Ki nála belátogat, Volt megint a végrehajtó, Adó-hátralék miatt. Ez a század jól kezdődik. A béke nagy századának Képzeltük mind ezt az újat, ^xVárva, hogy fegyverkezésre ,nai nem híjnak. 1 r' ime: Krieghammer reformmal Fenyegeti a zsebünk, Nem hágy békét, inig egy ingre, Puczérra nem vetkezünk. Ez a század jól kezdődik. No de van egy, a mi mégis Újdonság az uj században: Hégi viszályt elsimitni Vilmos császár Parisban van. Derék ember, hogy cselekszik Ily önzetlen, emberül, S derék legény lesz, ha neki Ez a dolog , sikerűi — S ez a század jól kezdődik.

Next

/
Thumbnails
Contents