Az Üstökös, 1905 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Ti XLVIII. EV 1. (2648.) SZÁM. SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: V. KÉR., KÁLMÁN-UTCZA 2. (PALLAS NYOMDA.) AZ O.EGYE QYVT i U ( ÜSTÖKÖS MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. BUDAPEST 1905. JANUÁR 1. ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE 4 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 30 FILLÉR. •jtHf

Next

/
Thumbnails
Contents