Vasuti és Hajózási Hetilap, 1931 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-18 / 1-4. szám

ХХХ1И. évfolyam Budapest, 1931 január 18 1—4. szám VASÚTI ES HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB- KÖZLÖNYE Megjelenik minden szombaton (Egyelőre havonkint jelenik meg) Felelős szerkesztő Dr. ESZLÁRY ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VI., Csengery-utca 68. szám TELEFON 225-98 Postatakarékpénztári csekkszámla 48785 MEGHÍVÓ A MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB 1931 FEBRUÁR 7-ÉN (SZOMBATON) ESTE FÉL 9 ÓRAKOR MARCEL JOURNET A PÁRISI NAGY OPERA VILÁGHÍRŰ MŰVÉSZÉNEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KLUB GYERMEKNYARALTATÁSI AKCIÓJA JAVÁRA RENDEZENDŐ MŰVÉSZ-ESTRE és az ezt követő zártkörű TÁNCESTÉLYRE HELYÁRAK: Számozott ülőhelyek 5, 4, 3 pengő ~ Ötszemélyes földszinti páholyok 25, 20 és 15 pengő ~ Előadásuláni belépésre jogosító láncosjegyek 2 pengő. A VIGALMI ÉS MŰVÉSZI BIZOTTSÁG Marcel Journet a klub művészestélyén Klubunk téli szezonjának kimagasló eseménye min­den évben a farsangi müvészest volt, amelyre művészi bizottságunknak mindig sikerült valamelyik világhírű művész fellépését biztosítani. így az évek során megis­mertettük tagjainkkal a magy. kir. Operaház kiváló művé­szein kívül Svürdström Valborgot, a svéd csalogányt, Francillo- Kauffmann Hedviget, a berlini kir. operaház akkori sztárját, Kiurina Berta kamaraénekesnőt, Leuer Hubert és Manowarda József kamaraénekeseket, mind­hárman a bécsi állami opera kiváló tagjai, Steiner Ferenc, szász kir. kamaraénekest, dr. Parvis Taurinot, a milánói Scala hírneves baritonistáját, Ferrari Albertina olasz hegedümüvésznőt, Jeanne Marie Darré-t, a bájos francia zongoraművésznőt, dr. Dohnányi Ernőt, világhírű zongora­művészünket stb. Ezidei február 7-iki mű vészestélyünkön ismét kellemes meglepetéssel szolgál a bizottság. Megtud­tuk, hogy a párisi Nagy Opera hírneves első bassbaritonja, Marcel Journet, ki már kétizben hozta lázba Budapest operaközönségét, február elején fellép a m. kir. Opera­házban és február 6-án hangversenyt ad a Vigadóban. Minden fellépése természetesen többszörösen felemelt helyárakkal történik s igy a közlekedési tisztviselői tár­sadalomnak aligha lenne módjában nagy művészetét élvezni. Művészi bizottságunk ezért igyekezett őt február 7-iki müvészestélyünkre megnyerni, ami hosszas tárgya­lások után sikerült is. így tehát tagjaink február 7-iki művészestélyünkön csekély anyagi áldozat árán élvez­hetik a világhírű művész fenomenális hangját és gyönyörű előadását, még pedig egészen intim keretek között, hol művészete — ha ez egyáltalában lehetséges — még jobban érvényesül. A művész négy nagy operaáriát fog énekelni (ezek között Mefiszto serenade-ját »Faust«-ból, melyet tavaly az Operában háromszor kellett megismételnie) és valószinüleg ráadásokkal sem fog fukarkodni. A kiegészítő műsorban a fiatal magyar művészgárda két rendkívül tehetséges és már a külföldön is sikerrel debütált tagja : Radó Magda cselló-művésznő és Gergely László zongoraművész, továbbá a magy. kir. Operaház fiatal generációjának egyik széphangu művésznője, Orosz Julia fognak közreműködni. Az összes számokat dr. Herz Ottó ismert zongoraművész fogja kisérni. A miivészestet — mint minden évben — zártkörű táncest követi, melyhez két zenekar (cigány és jazz) fogja a zenét szolgáltatni. Az alagsori, fényesen átalakított étteremben Kutassy, a parlamenti étterem volt bérlője gondoskodik vacsoráról, hideg buffet pedig a táncterem melletti kisteremben fog rendelkezésre állni. Belépőjegyek (számozott ülőhelyek 5, 4 és 3 P árban valamint az ötszemélyes földszinti páholyok 25, 20 és 15 P árban) a klub irodájában d. u. 5—7 óra között válthatók.

Next

/
Thumbnails
Contents