Vasúti és hajózási hetilap 1927-1941

...

A Magyar Vasúti és Hajózási Klub szombatonként megjelenő közlönye.
„… A Vasúti és Hajózási Hetilap ismét olyan példányszámban jelenik meg, hogy klubunk minden tagjának megküldhetjük lapunkat, mégpedig a tagsági dij ellenében, tehát külön előfizetési dij nélkül. Ezzel újabb, jelentős lépéssel közelebb jutottunk a békeévek színvonalához. Ismét megteremtettük a kapcsolatot tagjaink és a klub között s a Vasuti és Hajózási Hetilap, ha szerényebb keretek között is, de még fokozottabb buzgalommal törekszik előmozdítani egyesületünk és tagjaink érdekeit. A kezdet nehézségeit leküzdve, ismét napirendre tűzhetjük azokat a szociális kérdéseket, amelyeknek megvitatása minden közlekedési tisztviselőnek érdeke. Tagjaink még emlékezhetnek arra, mily jelentős szerepe volt a Magyar Vasúti és Hajózási Klubnak és lapunknak a magyar közlekedési tisztviselők jogait biztosító 1914. évi XVII. törvénycikk létrejöttében. Ezt a nemes értelemben vett jogvédő szellemet lapunk ismét feleleveníti s az égetően aktuális kérdések egész sorát következetesen napirenden kívánja tartani anélkül, hogy lapunk másirányu hivatásának: a közlekedéstudományi ismeretek gyarapításának rovására szentelne helyet a szociális problémáknak. Bizalommal fordulunk tagtársainkhoz s érdeklődésüket, közreműködésüket, tárgyilagos bírálatukat kérjük és köszönettel fogadjuk.” - 1927. január 31.

Contents 860 pages