Világosság, 1968. január-június (9. évfolyam, 1-6. szám)

TARTALOM Világosság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata 9 Megjelenik havonként 9 Szerkesztő bizottság: Balló István, Bcnkő Károly, Egyed László, Hévízi István, Köteles István, Lukács József (felelős szerkesztő). Mátrai László (főszerkesztő), gNovobátzky Károly | Róka Gedeon 9 Szerkesztőség: Budapest, V., Nádor u. 26. Telefon: 110-800*, 117-201 9 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220 9 Felelős kiadó: Csollány Ferenc 9 Terjeszti a Magyar Posta 9 Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest, V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül, vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszám: egyéni 61.237, közületi 61.066), valamint átutalással a KHI. MNB. 8. sz. egyszámlájára 9 Egyes szám ára 5,— Ft 9 Előfizetési díj fél évre 24,— Ft, egy évre 48,— Ft 9 67 4539 Athenaeum Nyomda, Budapest Felelős vezető: Soproni Béla igazgató Index: 25.871 1 Exisztencializmus és vallás • Suki Béla Martin Heidegger filozófiai nézetei és teológiai hatágúk 9 Voltaire filozófiája • Jan Guranowski A voltaire-i metafizika ,,sarkigazságai** Művészet és vallás 16 Egy százesztendős mestermfi 9 Zoltai Dénes Wagner Mesterdalnokai A vallások történetéből 21 A korai kereszténység • Gecse Gusztáv I. A zsidókeresztények Krónika 28 A magyarországi török uralom hatásai • Hegyi Klára Az ázsiai termelési mód és az európai feudalizmus interferenciája hazánkban Emberi szó 35 Parujr Szevak: Az újév idézése 36 Arnold Zweig: Eszlári boszorkányok (részlet) Tudomány és világnézet 40 Munka és alkotás • Murányi Mihály A munka humanizációjának néhány lélektani problémája 49 Kis enciklopédia Könyvekről 50 Márkus György: Marxizmus és „antropológia” Papp Zsolt 63 Sorra megszólalnak a titkok tudói Fókusz 55 A hurrá-bíboros halála • Tarján Imre 59 A laikusok harmadik világkongresszusa 62 Röviden 64 I Novobátzky Károly |

Next

/
Thumbnails
Contents