Világosság, 1988. július-december (29. évfolyam, 7-12. szám)

1988 / 7. szám

Materialista világnézeti folyóirat Megjelenik havonként Alapító szerkesztő: Lukács József Főszerkesztő: Papp Gábor Főszerkesztő-helyettes: Koroknai Zsuzsa Szerkesztőbizottság: Adám György, Földesi Tamás, Huszár István, Juhász Gyula, Koroknai Zsuzsa, Köpeczi Béla, Munkácsy Gyula, Nyers Rezső, Papp Gábor, Papp Zsolt, Pataki Ferenc, Zoltai Dénes A szerkesztőség tagjai : Farkas János László, Lánczi András, Palkó Magda Szerkesztőség: Budapest VIII., Gyulai Pál utca 14. 1431 Telefon: 186-491, 384-644 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 343-100, 142-220 Felelős kiadó: Vágner Ferenc vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIIL, Lehel u. 10/A 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj fél évre 78,— Ft egész évre 156,— Ft 88—859 Szikra Lapnyomda, Budapest A szöveg fényszedéssel készült Rotációs ofszetnyomás Felelős vezető : Csöndes Zoltán vezérigazgató INDEX: 25 871 ISSN 0505-5849 A címlapon és a hátsó borítón Papp Oszkár rajzai. Állampolgári jogok — mai értelmezésben 417 A szabadságjogok tartalma +\$chmidt Péter 423 Az alapjogok és védelmük Уд//о//о András 425 Egyesülési jog, gyülekezési jog • Kilényi Géza 427 Az alkotmányos szabályozás követelménye Száméi Lajos 430 „A nép szerződésétől” napjainkig \ bSzentpéteri István Vjv 4jZ Ombudsmannok Skandináviában — országgyűlési biztos Magyarországon? ^ Majtényi László Egyház és történelem 440 A jezsuita rend feloszlatása • H. Balázs Éva V N Útkeresés . w 445 Az önlefékező modernizáció vÁgh Attila A stagnálás kérdése a modernizációs elméletek tükrében Tájékozódás 452 Önépítés és megismerés • Karácsony András A radikális konstruktivizmusról Lapok a szovjet történelemből 457 A szocializmus alternatívái « Székely Gábor Buharin a húszas évek vitáiban^ \ ^ 466 Raszkolnyikov nyílt levele Sztálinhoz Tükör [ . 472 Az osztrák irodalom nehéz ifjúkora •Tók Lajos Világtörténelem 477 Lodewijk^Blok: 1848 — egy liberális politikai modell születése Könyvekről • 481 Miért ne hinnénk Frank Stellának? •Bacsó Béla Arnold Gehlen: Kor-képek Szemle 484 Az egyház szociális gondja Bognár Károly II. János Pál új enciklikája Külföldi lapokból 48 7 Peter Glotz látlelete • G. Márkus György 493 A posztmarxizmus kísérlete Versek 483 Heine: Megjött a május ... TARTALOM

Next

/
Thumbnails
Contents