Világosság, 1990. január-június (31. évfolyam, 1-6. szám)

1990 / 1. szám

alenik havonként tó szerkesztő: Lukács József rkesztő: Papp Gábor esztőbizottság : Ádám György, Földest s, Huszár István, Juhász Gyula, knai Zsuzsa, Köpeczi Béla, Munkácsy г, Nyers Rezső, Papp Gábor, Papp Pataki Ferenc, Zoltai Dénes rkesztőség tagjai: Farkas János László, :i András, Palkó Magda esztőség: Budapest VIII., ü Pál utca 14. 1431 эп: 118-6491, 138-4644 a Hírlapkiadó Vállalat est VHI., Slaha Lujza tér 3. 1959 ll : 138-2399 . kiadó: VAGNER FERENC vezérigazgató iti a Magyar Posta thetó bármely hírlapkézbesító vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben irlapelóflzetési és Lapellátási Irodánál 1) Budapest XIII., Lehel u. 10AA 1900 énül vagy postautalványon, valamint ssal a HELIR 215-96 162 rgalmi jelzőszámra tési díj fél évre 198,— Ft évre 396,—Ft VERSEGHY NYOMDA, Szolnok vezető: GOMBKÖTŐ BEI.A :: 25 871 >505-5849 1 I TARTALOM 11\Gergely András: Liberalizmus és nemzet \ Eötvös József és a Habsburgok az 1840-es / ' években Kitekintés , y 9 Franci^Fukuyama: A történelem vége? Útkeresés 25 Énül Scheffer: Az öreg hölgy és az új gondolkodás Az európai közös házról 33^Schöpflin György: 1989 — a csodák éve 41 Külpolitika a többpártrendszerben ÁI\ Jeszenszky GézáfJ^ömöri Endr^Kiss J. Lászlőjt^ajcsányi Péter, SjSomoQyi Ferenc 'éfy$amás Gáspár Miklós ke- rekasztal-bes^élgetése Közép-Európa 51 Hans-Gteörd Heinrich: Realitások és közhelyek "'V. 57 Rétay Gábor: Korszellem és önismeret Közgazdaság 65, Szocialista vagy szociális piacgazdaság? Kovács János Mátyással beszélget \^Pető András ( / \ Életpálya 72^ Gqpztonyi Péter: A forradalom tábor- I /пока Egy szemtanú Maiéter Pálról Vers 64 Mihail Eminescu: Száz árbocból A címlapon Aszklepiosz szobra (i. e. 300). A hátsó borítón Bálványos Huba rajza

Next

/
Thumbnails
Contents