Magyar Muzsikaszó 1932-1938

...

A népszerű zene barátainak lapja, kottaujság, Vas Henrik lapja - „ki maga írja zenéire a szövegeket, a táncdalok kedvelőinek óhajt örömet szerezni” - 1932-1938 között szolgálta a szórakoztató zeneipar és a műkedvelők kotta igényeit.„Tudomány és Művészet, az a léleknek, ami a testnek az étel és ital: életszükséglete. De a tömegek lelkiszükségletét tartozik kielégíteni, mert, ha erre nem képes, akkor nem egyéb, mint a kevesek luxusa és mint ilyen, termékenyítő talajától megfosztva, el kell sorvadnia. A MAGYAR MUZSIKASZÓ azzal a kitűzött szent céllal indul el útjára, hogy a tömegek lelkiszükségletét szolgálja. Úgy az előfizetési árát, mint az egyes számok eladási árát, olyan hallatlanul olcsón szabtuk meg, hogy még a vékonypénzű muzsikusok részére is lehetővé váljék egy-egy szám megszerzése. A MAGYAR MUZSIKASZÓ a lélek kenyere akar lenni és a kenyér ára legyen olcsó. Ezt az elvet valósítjuk meg, mert lapunk tényleg, még külföldi viszonylatban is olcsónak mondható. Joggal számítunk arra, hogy a MAGYAR MUZSIKASZÓ közönsége minket célunk elérésében — saját érdekét felismerve — támogatni fog. Ezen a helyen mondok köszönetet a főmunkatársak lelkes gárdájának. Szinte vezényszóra, spontán együttérzéssel és teljesen önzetlenül, siettek támogatásunkra. Ez a fényes névsor azt jelenti, hogy az olcsóság jegyében a Tudomány és Művészet hatalmas fegyvereivel vértezetten, lépünk sorompóba a magyar nemzeti kultúra mellett. A kitűnő munkatársaknak lesz kizárólag köszönhető, ha ügyünket győzelemre visszük. Boldogan és büszkén vállaltam lapunknál a főszerkesztői munkakört és lelkem legmélyéig átérzem azt, hogy milyen nagy tisztesség, ilyen körülmények között, ennyi kiváló ember akaratából, egy nemes célú ügynek zászlóvivőjeként szerepelni. Ez azt is jelenti, hogy az alapos tudás hiányát a lelkesedés akaraterejével kell majd gyakran pótolnom, de azt ígérhetem, hogy ez az akarat hiányozni nem fog. Meleg szívvel ajánlom lapunkat hazánk zenebarátainak gondos szeretetébe és Isten áldását kérem tiszta munkánkra. Budapest, 1982. július hava. - írta Nádor József, az első szám idején főszerkesztő. És hogy kik voltak a főmunkatársak? Hát Balázs Árpád, Bachmann József, Bartos Zoltán,Bányay Aladár, Brodszky Miklós, Bura Károly, Carlo De Fries, Chorin Géza, Deutsch Frigyes, Eisemann Mihály, Erdélyi Mihály, Erőss Béla, Farkas Imre, Fonó Frigyes, Garai Imre, Gergelyffy Gábor, Hadinger György, K. Halász Gyula, Harmath Imre, Hetenyi (Heidlberg) Albert, Ilniczky László, Járosi Jenő Dr, Kalmár Tibor, Kallós Dezső, Kádas György, Kárpát Zoltán Dr, Kiszely Gyula, Vitéz Kókay István, Kóla József, Kovács Kálmán, Kuthy György, Lakos Tibor, László Imre, Magyari Imre, Majorossy Aladár, Marcali Frigyes, Martos Ferenc Dr, Megyeri Gyula, Mocsányi László, Molnár Jenő Dr, Murgács Kálmán, Pápai Molnár Kálmán, Radó József, S. Schack Manka, S. G. Sally, Ifj. Saphir Gyula, Sándor Jenő Dr, Sebő Miklós, Seress Rezső, Sternberg Béla, Szenes Andor, Szecsén Mihály, Szovényi Ernő, Varga József, Várady Aladár, Vértes Henrik, Víg György, Víg Miklós, Weygand Tibor, Weiner István Dr, Zerkovitz Béla, stb.

Tartalomjegyzék 1 046 oldal