Magyar Muzsikaszó, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932-09-01 / 1. szám

FÖMUNKATARSÄK: BALÁZS ÁRPÁD, BACHMANN JÓZSEF, BARTOS ZOLTÁN,BÁNYAY ALADÁR, BRODSZKY MIKLÓS, BURA KÁROLY, CARLO DE FRIES, CHORIN GÉZA, DEUTSCH FRIGYES, EISEMANN MIHÁLY, ERDÉLYI MIHÁLY, EROSS BÉLA, FARKAS IMRE, FONÓ • FRIGYES, GARAI IMRE, GERGELYFFY GÁBOR, HADINGER GYÖRGY, K. HALÁSZ GYULA, HARMATH IMRE, HETENYI (HEIDLBERG) ALBERT, ILNICZKY LÁSZLÓ, JÁROSI JENŐ DR, KALMÁR TIBOR, KALLÓS DEZSŐ, KÁDAS GYÖRGY, KÁRPÁT ZOLTÁN PR, KISZ ELY GYULA, VITÉZ KÓKAY ISTVÁN, KÓLA JÓZSEF, KOVÁCS KÁLMÁN, KUTHY GYÖRGY, LAKOS TIBOR, LÁSZLÓ IMRE, MAGYARI IMRE, MAJOROSSY ALADÁR, MARCALI FRIGYES, MARTOS FERENC DR~, MEGYERI GYULA, MOCSÁNYI LÁSZLÓ, MOLNÁR JENŰ DR-, MURGÁCS KÁLMÁN, PÁPAI MOLNÁR KÁLMÁN, RADÓ JÓZSEF S. SCHACK MANKA, S. G. SALLY, IFJ. SAPHIR GYULA, SÁNDOR JENŐ DR-, SEBŐ MIKLÓS, SERESS REZSŐ, STERNBERG BÉLA, SZENES ANDOR, SZECSÉN MIHÁLY, SZOVÉNYI ERNŐ, V^GA JÓZSEF, VARADY ALADÁR, VÉRTES HENRIK, VÍG GYÖRGY, VÍG MIKLÓS, WEYGAND TIBOR, WEINER ISTVÁN DR-, ZERKOVITZ BÉLA, STB. "LcJdi^ ______ l -ső számunk tartalma: Gergelyffy Gábor magyar nótája Kipáipzom kis lovamat a rétre... cserepes Bitlermann Béládé és Kárpát Zoltán dr. népies dala S. Q. Silly és Ilniczky László slow»fox dala Nádor—Huber gyűjtése Nádor Jóska csárdása Vas Henrik iangó'dala Nádor József: Bevezető. — Marcali Frigyes: Zene és vaiuta. —Kuthy György. Kalmár Pálról. Rövidhullámok. — Zeneszerzők és szöveg­írók pályázata. — Dalosverseny. Szerkesztőség és kiadÓlMal: Budapest, VIII., Baross*ucca 82.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék