Kis Ujság, 1931. július (44. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-01 / 146. szám

QOUMER, a francia köztársaság elnö* kének békelépése: megiá- ! fogatta a német nagykövetei Megírtuk, hogy az elmúlt héten a. felvidéki magyar nemzeti párt nagy-* gyűlésen'követelte a -Felvidék önkor­mányzatát. Most Selmecbánya főterén az országos keresztény-szocialista párt több mint ezer főnyi tótajku közönség részvételével újabb nagygyűlést 1 ártott, melyen a' megszállt Felvidék önkor* máiivzatát követelték? Szülíő Géza keresztényszocialista képviselő hangsúlyozta, hogy a (óloknak, magyaroknak és né­meteknek tiltakozniuk kel! a cse­hek garázda gyarmatosító politi­kája ellen. A tót nép emberi éleiét csak az ön* kormányzat biztosíthatja. Itt az idej?.' annak, hogy az öntudatos lót nép is fölemelje fejét cs önmaga legyen sa­ját • sorsának intézője. Ezer éven át testvérek voltak ezen a földön a ma­gyarok. a tótok és a németek. És a megoldás, a jövő csak az tehet, ha to­vábbra is őszinte testvériségben marad­nak. Ezután a gyűlés határozati javas­latot fogadott el. amely szerint a tőtök ragaszkodnak a Felvidék 4> Tankokkal múlják szét Amerikában a hasznavehetetlen autókat A világháború rette­gett páncélszörnyete* geit igy állítják bé­kében újból a rom­bolás szolgálatába A levegő urai Hillig és Holris dán pilóták közvetlen Gaty és Post ame­rikai repülők után az újvilágból szintén át­repültek Európába. Ugyanekkor Fukoma japán pilóta Tokióból Moszkvába repüli g Véres zavargások Voltak | a'spanyol képviselő- ^választáson I Malagában a rendőrség sor- íiizet adott és hat ember t . - , • .1 meghalt, igen sok meg­sebesült

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék