Kis Ujság, 1931. augusztus (44. évfolyam, 173-196. szám)

1931-08-01 / 173. szám

Halálra ítélték Kecskeméten a gyilkos bolgár kertészt * ■ .. A í Példátlan vihar tombolt / Tizenöt százalékra emelték mn ■■•i, pénteken a Hájban / a német kamatlábat HEHOH l A német kormány tagjai péntek este minisztertanácsra ültek össze, hogy döntsenek a bankzárlat megszünteté­séről. Arról van szó, hogy héttőtől kezdve fölszabadítják teljesen a be­téteket és csak olyan korlátozásokat hagynak érvényben', amelyek megaka­dályozzák a német pénz romlását. Ugyancsak péntek este döntött a Német Birodalmi Bank is arról, hogy a kamatlábat 10 százalékról 15 szá­zalékra emeli. A zálogkamat 20 szá­zalék lett. a levegő uj hősei Balról: Herndon és Pangborn amerikai pilóták Amerikából Angliába, majd pedig Németországba repültek, ahonnan Moszkva felé vették útjukat. Jobboldali kép: Boardman és Polando, szintén amerikai pilóták, 5D óra és 13 perc alatt Newyorkból leszállás nélkül Konstantinápolyba repültek. Egyfolytában 8100 kilométeres utat tettek meg. Mától kezdve 15 órás ülésben tárgyalja a Ház a felhatalmazási törvényt A képviselőház péntek délutáni ülé­sén nagy meglepetés gyanánt halott Temesváry Imre egvségcspárti és tár­sainak az az indítványa, hogy a Ház már szombattól kezdve napi 13 órás ülésben tárgyalja a napirenden lévő felhatalmazási törvényjavaslatot. Temesváry Imre dr., aki egyullal előadója is a javaslatnak, pár. szóval okolta csak meg az inditványl. Azt mondta, siettetni kell a javaslat lelő alá hozását, hogy a kormány zökkeaö és késedelem nélkül rendezhesse a pénzügyi és gazdasági kérdéseke!. Farkas Imre szociáldemokrata az Indítvány ellen szólalt tol és a maga részéről azt javasolta, hogy a Ház kedden tartsa meg legközelebbi ülését, amelynek napirendjére a választási visszaéléseket tűzzék ki. A felhatalma­zási javaslatot le kell venni a napi­rendről. Véleménye .szerint azért siet úgy a kormány ennek a javaslatnak a kereszliilhajtásával, mert minél előbb meg akarja kezdeni diktatórikus működését. Az elnök szavazásra telte föl Temes­váry és társai indítványát és a több­ség elfogadta. Ennek következtében a Ház ma, szombaton is ülést tart, még pedig 9 órás kezdettel és az ülés pont éj­félte í og lariajii MacDonald angol minisztcrclndk A szevillai utcai harcok színhelye Berlinben búcsút vesz Brüning német A spanyol köztársasági gárda sok véráldozat árán leverte kancellártól. az ariarkista forradalmat, i ffal melíékfewkk: MÁTYÁS iíiÁK és REGÉNY-ÚJSÁG szerkesztőig és hladóhíi^au mjpysViv. DAL^DY-lilCA 3 ^ A Kis llfság képei a nap eseményeiről | a nemet nrlai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék