Kis Ujság, 1932. február (45. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

A japán hadihajók Kína fővárosát bombázzák Szörnyű gyilkosság Nádudvaron / az átmulatott éjszaka után / Csütörtökön kerül statárium elé a csongrádi vasúti merénylő Csecsemőiével egvütt tölti ki börtönbüntetését Egy Mary Butler nevű nőt az angol- országi shefi'ieldi törvényszék lopásért három havi fogházra Ítélt, Miután az elitéit három hónapos csecsemője a fog­házorvos véleménye szerint anyja nél­kül nem tudna életben maradni, a bi- róság megengedte, hogv a csecsemő kft. vethesse anyját a fogházba. Kommunista botrány a temetőben Az athéni köztemetőben egy fogház­ban elhalt kommunista temetése alkal­mából botrányos jelenetek játszódtak le. Rendőrségnek kellett közbelépnie, m'-.í véres összeütközés keletkezeti a tűn e Bi és a rendőrség közölt, amelynek soto.i számosán megsebesültek. A rendőrség körülbelül 150 tüntetőt letartóz atott. A letartóztatottak között van többek közt három ismert athéni ügyvéd is. II gysrmekgyilkos párduc családi körben Eerlinben Osten-Greven Hugó festőművész és Afrika-kutató, mint megírtuk, egy kölyök- párducot nevelt föl," melyet á lakásában tartod. A párduc mindeddig nagyon jól visel­kedett, egészen" szelídnek mu­tatkozott, a múlt héten azon­ban kitört belőle az ősi vad­ság és széttépett egy másfél esztendős csecsemőt. A ható­ság parancsára agyonlőtték a párducot, tulajdonosát pedig megbüntették. Mbit látható, az afrikai őserdők ragadozója tá­nyérból ette az eléje, lett ételt, de a természet paran­csa erősebb volt minden em­beri hatalomnál. Borzalmas szerencsétlenség Vecsés község mellett Szombaton éjjel a pestmegyei Cllő és Ve esés községek között, a. vasúti átjárónál borzalmas szerencsétlenség történt. A sorompó nem volt leeresztve és emiatt egy Újpestről Kunhegyesre igyekvő teherautó a voltot elé került,- amely aztán valósággal ‘ Ireltészeilc. Az autó utasai közül Szanvi Péter és Suta György újpesti kereskedők szörnyethaltak. Másik négy utas életveszélyesen megsérült. Rövid idő óta ugyan­ezen a helyen ez már a harmadik hasonló kaiasztrófa. ——rv Agyonlőttek két csendőrt Nagyszombaton Hétfőn éjjel kél órakor .Vagy szóm bal hatá­rában ismeretlen tettesek rálőttek Pavclka és Jfrak csendőrörmesterekből álló járőrre. A lö­vések akkor estek, amikor a járőr egy tanya udvarán tolvajok után nyomozott. Pavclka őr­mester még a helyszínen meghalt, Jirak őr­mester is haldoklik. ' * Kislkloít a párizs-miíanói expressz egy halott, három sehesiiit A mcn'e caui pályaudvaron. l'onPCnsblrau köreiében hétfőn déielőíl kisiklóit a párizs- miianói expressz, A mozdony felborult és ma­ga alá (c nőtte n fűtőt és a mozdonyvrzcr.öt. V fűtőt halálra roncsot 1 a forró vas, a mozdony­vezető súlyos égési sebeket szenveded. Ké> vas­utas is megsebesült. A pás'.a kocsi és a sícmély- kocsik s e encsirc nem borullak föl és csak az egymásba ütödés okozod néhány utasnál kisebb sérüiésekcl. Kizáriák a román diákokai a francia egyetemekről Nap- megütközést keiielí román körökben e francia kormánymű az a jegujebb határozata, hogy a jövőben minden francia egyetem leg­feljebb csak Hz román diákot vehet fői. Ez a nuirerusz klauzucz (-rendidéi Poirá".iában rn iiál nagyobb megdöbbenést kelleti, mert bi- s:ei éppen Románia' m a.iunlal :n módot tálát francia barátságának hangoztatására. ———^ve—» Pénzért mutogatja magát a néger király Nagy feltűnést keltett a newyorki kikötő­ben Guairibale, egy afrikr-i törzs királya, aki ki­rálynője és hal udvarhölgye kíséretében az Egyesült Államokba érkezed mutatványos kör­útra, hogy annak jövedelméből töltse meg a kiürült államkincstári. Á teljes hadid szbe öltözött király felháboro­dottan tiltakozott az ellen, hogy a vámhatósá­gok megvizsgálják poggyászait, mire a vám­örök az ellis-islandi vesztegáilomásra szállí­tották őkel, honnan azonban 5#ö dollár bizto­síték letétele után szabódon bocsátották. C , ÍX\ . ' "X ^ y E ' Q< Ingyenes iképe* i imr _ Minden hétköznap; TANÁCSADÓ Szombaton: MÁTYÁS DIÁK kepei élclap ^ 881pap XI. Fiusz pápa jubileuma Február 6-án lesz tíz éve annak, hojy Rotti Achilles érseket papinak választotta a bíborosok testületé. Tíz év óta ül XI P.usz a pápai trónon, mint Szent Páter u óda és a szombati évfordulón hódol előtte az egész katholikus világ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék