Kis Ujság, 1932. november (45. évfolyam, 246-269. szám)

1932-11-01 / 246. szám

I I H CL 'm m§ tDrsÁc CSÜTÖRTÖK, 1932 november 3 ~ 45. évfolyam 246. szám Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre 6 P, egy hónapra 2 P. » Külföldre az előfizetési ár kétszerese Független politikai napilap ~ Főszerkesztg: APOR DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 Telefonszám: 88-8-10 ~ Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 Házasságának 13-ik napján öngyilkos leli feleségével együtt az OTI egyik Atkára Véres zavargással végzideít / Borzalmas gyilkosság Csepelen : a munkanélküliek londoni tüntetése / az áldozat a bolgár kertész felesége Ezer méter magasságból lezuhant egy német utasszállító repülőgép Üt utasa szörnyethalt Kenyérpósta és házassági posta! a 12-ik oldalon! i Leesett az első hű A keddre virradó éjszakán viharos szél sodort sűrű hófelhőket a Mátra ormai fölé és mire a turisták Minden- szeniek ünnepén megérkeztek a Kékes vidékére, könnyű fehér lepel borította • fenyőfákat és a még züldelő mátrai mezőket. Lehelletnyi vékony volt még a hóréteg, amolyan átlátszó selyemfáiyól, mégis igazi hó, amely már a közeledő telei jelezte. Erdélyben is havazott és ugyanakkor a néhány nap óta tarió nagy esőzések következtében a Szamos több helyen Uáradt. Az árvíz több hidal elsodrássai fenyeget. A magyarországi első havazással egy- időben Innsbruck környékén is leesett az első hó, de ott már négy-öt centi­méteres hóréteg borította a hegyeket. Franciaországban heves téli vihar dü­höng. Az ország belsejéből erős havazá­sokat jelenlenek. Szerdán délben szerencsétlenül járt a Lufthansa nevű német légi- forgalmi vállalat egyik utasszállító óriásgépe. A repülőgép, amely út­ban volt Nürnbergből Majnafránk- furtba, a Spessart hegységben fekvő Rohrbrunn falu közelében, eddig is­meretlen okból lezuhant. Einaner kormányfőtanácsos, Eschenbach kormánytanácsos. Richter münche­ni kereskedelmi tisztviselő, Schulz Antal pilóta és Frank Károly szikra- távirász, a repülőgép összes utasai szörnyethaltak. Eddigi megállapítások szerint a szörnyű szerencsétlenséget szárny­Párizsfcan a francia fővárosban szer­dán este rémhírek terjedlek el, amelyek szerint Madridban merényletet köveitek el Hcrriot francia miniszterelnök ellen. A hír terjesztői azt is tudni vélték, hogy a merénylő ői revolverlövést adott le á törés okozta. Erre mutat, hogy a gép egyik szárnyát mintegy száz méterre attól a helytől találták meg, ahol a repülőgép á földbe fúródva fekszik. A gép sürü erdőbe zuhant és a fák csúcsát lezuhanásakor való­sággal leborotválta. Az egyik utas holtteste még a re­pülőgép alatt fekszik. Három utas holttestét a lezuhant gép közelében találták meg. Az ötödik utasnak. Richter cégvezetőnek holtteste mint­egy száz méternyire a katasztrófa színhelyétől feküdt a földön. Richter úgylátszik kiugrott a gépből és ezért zuhant messzibbre. miniszterelnökre és súlyosan megsebesi- tetíe. A rémhír óriási izgalmai keltett Pá­rizsban, azonban a külügyminisztérium sajtóosztálya a legerélyesebben meg'cá- foíla. A híresztelés alapját abban látják, hogy a miniszterelnököt, aki a spanyol köztársasági elnök látogatására érkezeit Madridba, az egyetemi ifjúság francia­ellenes tüntetéssel fogadta. Herriotot fel­bőszítették a tüntetések és a spanyol sajtó képviselői előtt indulatos kijelen­téseket telt. Francia lapok azt Írják, hogy a mad­ridi franc'aeilenes tüntetések a srágalom- hadJáratnak < a következményei, amely Franciaország ellen mesterségesen akar hangulatot kelteni. Ezzel szemben az olasz sajtó rámutat arra, hogy Herriotnak egyáltalán nem volt barátságos fogadtatásban része. A spanyolországi fogadtatás azt jelenti, hogy a spanyol közvélemény kerekem visszautasítja azt a francia föltevést, mintha Spanyolországot katonai célból felvonulási területnek lehetne fölhasz­nálni. Gömbös miniszterelnök megláiogatja Mussolinit Gömbös Gyula miniszterelnök a kö­zeljövőben Rómába megy, hogy meg­látogassa Mussolini olasz miniszterel­nököt. Utazásának időpontját még nem állapították meg véglegesem, valószínű azonban, hogy — mint azt az olasz la­pok írják — a két államférfi 15-ike körül találkozik Rómában. Gömbös lá­togatásának viszonzásául Mussolini egyik államtitkárát kübli majd Budapestre. Párizsi rémhírek szerint Hímet Hiliisziereieikit Iliiül meygyükották II balafonboglári temetés Elindul a gyászmenet, utolsó útjára kisérve a magyar politika nagy halott­ját: Gaal Gasztont. Baloldali kép: Rótt Nándor veszprémi püspök papjai kö­zött halad a menetben. — Jobboldali kép: Keresztes-Fischer Ferenc belügy­miniszter és Albrecht iőherceg a gyász- menetben. Mögöttük Szapáry Lajos gróf somogyi főispán. /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék