Cigányfúró, 1996. 6. szám, december

Hermányi Dienes József: Nagyegyedi siró Heráklitus, és - hól mosolygó’s hól kaczagó Demokritus - Szerzőink - Szemelvények

Allen Ginsberg Antal István Hugo Ball Balogh Attila Endrődi Szabó Ernő Egyed Emese Eörsi István Györgydeák György Horst Janssen Kawa Kamal Koszticsák Szilárd Ladik Katalin Tamás Amaryllis Hermányi Dienes József NAGYENYEDI SIRÓ HERÁKLITUS, ÉS – HÓL MOSOLYGÓ'S HÓL KACZAGÓ DEMOKRITUS (1759–1762) 300. Gróf Ifjabb Kemény László Plébánussá lévén Magyar Országon bejövén Erdélyben Méltóságos Szüléinek Udvarlására; és mikor Bükkösön volna, egy jobbágy Pápista Czigány, igen kéré a' Praelátus Urat, hogy maga keresztelné meg az ő gyermekét 's vállalá vontatva: parancsola azért, hogy maga keresztelné meg ugyan, de a' Follyoson állanának meg a' Gyermekkel Czigány Uraimék, minekútánna tehát benn a' Vizet szór­ta volna 's keresztezte volna sat. Kinyitá az ajtót, és kezével a' Kannát kinyújtván megőn­té a' Purdét s elbocsátá a' Czigányokat. Illyen Szentségesen mene véghez a' Sacramentum. Láttam is azt az Urat. Ur inkább mint Pap. – 311. A' Hadrevi Református Czigánynak halottja esvén, mene Szigeti István Tiszteletes Paphóz, a' kinek asztalán két fóliánt Könyv vala és a' németi Mihály Soltárokra való Resolutiója in forma duodecima 's egy Funebralis is. – Kéré pedig a' Czigány a' Papot, hogy abból a' ki­csinyből mondana Praedicatiót; mert a megholt gyermeknek annya igen keserves; és ere két­szer, háromszor is kéré őtet, sőt a nagyobb Könyveket félre is tevé a' Pap elől, mind addig, míg a' Pap meg igére, hogy abból a' kicsiny könyvből mónd egy kicsinyt.

Next

/
Thumbnails
Contents