História 1987

1987 / 1. szám

vág, mi eredménye volna as aj doctrinán&k. OLÁH A 1*1’ KT I TI S. 1 „SZERENCSÉTLEN ISKOLAMESTER - vagy: mi eredménye volna az új doctrinának." (Borsszem Jankó, 1886. július 4.) (Cikkünk a 18-19. oldalon) 2 „OLÁH APPETITUS Anya. No te Niczuj. miért nem ülsz szépen a reggelihez, testvéreid mellé? Niczuj (nagyzási álmából fölriadva). Nem eszem én azokkal egy tálból I Nekem az a kuglóf kell ott!" (Borsszem Jankó, 1882. november 5.) (Cikkünk a 18-19. oldalon) A Magyar Történelmi Társulat tolyóirata. Megjelenik évente hatszor. Szerkesztőség: Budapest I., Úri u. 53. Telefon: 560-457. Levélcím: Pl. 9. Bp., 1250 Felelős szerkesztő: GLATZ FERENC Rovatvezetők: KERTÉSZ ISTVÁN, SÍPOS PÉTER SZAKÁLY FERENC, VÖRÖS KÁROLY Szerkesztőbizottság: BALOGH ANDRÁS, BENDA KÁLMÁN BÍRÓ FERENCNÉ, DIÓSZEGI ISTVÁN, ERÉNYI TIBOR HANÁK GÁBOR, KOVÁCS TIBOR, MÓCSY ANDRÁS RÁNK1 GYÖRGY, SZÁRAZ GYÖRGY Kiadja: a Lapkiadó Vállalat Bp. VII., Lenin krt. 9 -11., 1073 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT vezérigazgató Készült a Zrínyi Nyomdában - Budapest 86.2603/20-5-6 Felelős vezető: VÁGÓ SÁNDORNÉ vezérigazgató Kákosy László: Egyiptomiak és más népek 3 Glatz Ferenc: Nemzeti jellemvonás? Baráti szomszéd? 3 Kertész István: Görögök és idegenek 6 Gömöri György: Magyarok angol szemmel a 16-18. században 9 Hahner Péter: A „békaevő” franciák és a „perfid” angolok 11 Dorothee Nehring: Sárkányölő és hálósipka. A német Michel 13 Werner Philipp: Az orosz medve nyomában 15 Magyarország népeinek „tulajdonságai”, (összeállította: Demeter Zsuzsanna) 18 Jeszenszky Géza: Seton-Watson és a „magyarellenesség” 20 TISZTELT SZERKESZTŐSÉG! Ormos Mária-Litván György: Magyarország a békét diktáló győztesek szemével 22 ÉVFORDULÓ Vida István: A magyar békeszerződés területi kérdései 26 Lázár György: A magyarországi szlovákok és a lakosságcsere 30 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapfizetési és Lapellátási Irodánál (HELfR) Budapest V., József nádor tér 1. 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: fél évre 48,- Ft, 1 évre 96,- Ft Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, Budapest, Pf. 149. H-1389 HU ISSN 0139-2409. Index: 25384 KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA! KÖZÖS DOLGAINK Susarin, V. P.: Az erdélyi fejedelemség és Oroszország kapcsolatai 32 FIGYELŐ Lőrincz László: Egy békülékeny hadikiállítás 34

Next

/
Thumbnails
Contents