História 1997

1997 / 1.szám

„Az idegen hódítások már az ókorban is az etnikumok keve­redését eredményezték. Fontos esemény volt a hiikszósz fogla­lás, majd az Újbirodalom ide­jén sémi nyelveket beszélő' csoportok költöztek be, később líbiaiak. A Ptolemaio- szok alatt, majd a római hódí­tás korában sajátos kettó'sség alakidt ki. A hosszú szimbió­zis átformálta mindkét etni­kum eredeti arculatát, és a mindennapokat egyre inkább a görög és egyiptomi életmód, eszmék, szokások furcsa vegyüléke jellemezte ott, ahol nagy számban éltek görögök." Lásd cikkünket a 12. oldalon! „Január 12-én felcsendülnek a farsang elsó' báli zenéjének vidám hangjai. Természetesen ez is a Redoute nagytermében történik, melyet különböző melléktermek: kisterein, »Csemege­tár«, »Tükörtár« és egyéb hangzatos nevű pompás helyiségek vettek körül. De már ké­szen állottak a bálozók befogadására a nagy szállodák termei is: a Nádor Szállónak épp- tigy, mint a Hét Választónak megvolt a maga terme, de a különböző' kisebb és nagyobb kávé­házaknak, vendéglőknek, szállodáknak is vol­tak termei — a Nemzeti Kaszinónak is volt külön nyilvános része —> amelyekben időnként szintén rendeztek ilyenféle mulatságokat." Bál a Redoute-ban, 1840-es évek.Lásd cikkünket a 22. oldalon! „Az új nőideál megtestesítő­je tankönyvekből, plakátok­ról, bélyegekről, filmekről mosolygott öntudatosan. Néhány évig tartott azon­ban a talmi siker, ám annál hosszabban ható következ­ményekkel járt. Még az 1970-es években is számos szakmában, pályán kérdője­lezték meg a női munka érté­két, vitatták a nő kereső tevékenységét, mondván: »Maguk a nők bizonyítot­ták be, hogy nem állják meg helyüket úgy, mint a férfiak.«" Plakát, 1970. Lásd cikkünket a 26. oldalon! 1% Kulturális, tudományos, oktatási intézményeink mindegyike támogatást remél a társadalomtól: várja a személyi jövedelemadó 1%-ának megajánlásait. Iskolák a szülőktől, társaságok a tagoktól, folyóiratok az olvasóiktól. A História amelyet a História Alapítvány tart fenn, számít mindazok figyelmére, akik kedvelik folyóiratunkat, céljainkat támogatásra méltónak ítélik. Adószám: 19654243101 Bankszámlaszám: 11701004-20125394 OTP Bp. I. kér. Alagút u. 3. 2

Next

/
Thumbnails
Contents