Kertészeti lapok 1932

Lapszámok - 2011-01-01 / 1. szám

KERTÉSZETI LAPOK MAGYAR MAGTENYÉSZTÉSI R.-T. BUDAPEST-MONOR KÖZPONTJA: BUDAPEST, IV., SZÉP-UTCA 1. nONORI flfiGKERESKEDÉSE BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 3. Sürgönyeim : GRANARIUM TELEFONSZÁMOK : Aut. 868-60, 868-68, 868-69. c j Mezőgazdasági magvak, konyhakerti magvak, virágmagvak, famagvak, gyógynövények magvai évelő növények, palánták, virághagymák és gumók, szőlővesszők, rózsák, kaktuszok, kerti és méhészeti eszközök, növényvédelmi szerek, műtrágyák, szakkönyvek, földnemek KÉPES FOARJEGYZÉKÜNK MEGJELENT! H A Kertészeti Lapok kiadóhivatalában beszerezhetők az alábbi szak munkák : Mezőgazdasági és kertészeti munkák Pengő Angyal—Mahács: Gyümölcstermesztés, I. — — — 14.30 — Gyümölcstermesztés, II. — —- — — — — 17.20 — Zöldségtermesztés — — — — •— — — — 10.40 — Gyümölcsismeret (Pomológia) — — — — — 22.— Bászel Elek: Konyhakerti növények szántóföld terme­lése — — — — — — — — — — — 2.40 Dr. Bernátsky J.: A veteményeskert — — —- — 5.60 Buchta Gy.: A gyümölcs és zöldségfélék értékesítése 4.20 Buchta Viktor: A konyhakerti termények gazdasági értékesítése — — — — —- — — -— — 2.— Csérer Gyula: A konyhakert — — — — — — 1.40 — A város és a falu fásítása — — — •— — — 5.— — A szabanövények ápolása — — — — — — 1.60 Czapáry Bertalan: Virágtenyésztés — — — — — 8.— — Zöldségtermesztés — —- — — — — — — 3.— Dr. Darvas Ferenc: Magyar Kertészeti Címtár — — 6.— -— Kongresszusi Beszámoló — — — — — — 1.50 Hazai gyógynövényeink •— — — — — — — 7.50 Kertészeti zsebnaptár 1931. — — —- — — — 2.— enesei Dorner Béla: Rétek és legelök mívelése és ter­mésfokozódása — — — — — — — 14.— Gyárfás József: A szántóföld helyes mívelése — — 3.— Gyürky Antal: A gyümölcs értékesítése — — — 1.— Hérics—Osztrovszky : Gyömölcsök szeszipari feldolgo­zása — — — — — — — — — — — 4.20 Horn János: Gyümölcstermelés — — — — — 10.— -— Edényben nevelt gyümölcsfák termesztése — — 2.20 Jablonovszk József: A gyümölcsfák és a szölö kár­tevő rovarai — — — — — — — — — 2.— — A gyümölcskert védelme az élősködők ellen — — 3.— Kadocsa Gy.: Konyhakerti növények állati ellenségei 2.20 Kardos Árpád: Gombatermesztés otthon — — — 1.— — A pesti kertésztársaság 150 éves története — — 1.20 Pengő Kis kertész. A kertészsegédi képesítő vizsgára készülő kertésztanulók használatára — — — — — 8.— Lázár Ferenc: A spárga termesztése — — — — 1.40 — Zöldségtermesztés — — — — —- — — — 3.30 Lehner ödön: őszibaractermesztés — — — — — 5.— Mágócsy—Fehér: Erdészeti Növénytan — — — — —.— Magyar Gyula: A rózsa termesztése. 3. füzet — — 6.60 -— Az árnyékoskert pázsitpótló növényei — — — 2.20 Mahács M.: Gyakorlati gyümölcstermesztés — — 7.— — Gyümölcstermesztés és értékesítés — — — — 5.— Mahács—Liszka: Kertészeti üzemtan, érték és jövede­lemszámítástan — — — — — — — — 10.— Németh J.: Konyhakerti növénytermesztés — — — 2.— Rerrich Béla: A kert rendezésének mestersége és mű­vészete — — — — — — — — — — 3.30 Rombay Dezső: Zöldségtermesztés — — — — — 2.— Sávoly Sámuel: Melegágy a házikertben — — — 1.40 Szántó P.: A dinnyetermesztés vezérfonala — — — 1.80 Thorockai-Wigand Ede: A kert — — — — • — 4.— Dr. Warga F.: Kertészeti növénynemesítés — — — 7.— Gyógynövénytermelés és gyűjtés. Dr. Darvas és dr. Magyary: Hazai gyógynövények — 15.— Szőlőmívelés. Czapáry Bertalan: Szölölugas — — — — — — 1-20 Engelbèrth K.: A szölöoltványok metszéséről — — 1.— Gyürky Antal: A szőlő mint kincsesbánya — — — 1.20 — Védekezés filoxera ellen — — — — — — 1-— rudini Molnár István: Szölömívelési káté — — — 2.40 Osztrovszkyné E. Németh Agnes: A szölö és must fel­dolgozásának új irányai — — — — — — 5.60

Next

/
Thumbnails
Contents