Historia 1928-1932

...

A Historia 1928 és 1932 között megjelent, a magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat volt. Melléklapjai – amik vele egybekötve, mintegy rovataiként megkelenve – címei tükrözik a témaválasztásukat: Pestbudai emléklapok, Magyar műemlékek, Honisme és helytörténet, Hadimúzeumi lapok, Családtörténeti lapok, Külföldi kapcsolatok, Hősi sírok és temetők.Hitvallásul a nemzetnek a Trianon utáni évek letargiájából való kirántását választotta, mégpedig a dicső múlt emlékeinek megismertetése, felelevenítése által:„Felvenni a harcot az érzéstelenséggel ott, ahol van, visszavezetni a magyar lelkeket a magyar múltba, feltárni előtte mindazt, amit feledni sohasem szabad, erősíteni benne a hitet és meggyőződést, hogy soha nem pusztulhat el e nemzet, mely átélte évezrednek viharát és történelmében élni akarásának és élni tudásának olyan tényeit adta, amelyek az ő élni képességének is ragyogó bizonyítéka, hirdetni, hogyha multunk dicsőségével táplált lelkünk így felvértezi magát jövő nagy feladatainkhoz: akkor nem kell kétségbeesni azért, mert szomorú képet mutat a jelen; ez lesz a mi lapunk vezérlő gondolata, munkálkodásunk iránysugara, melynek világánál nemzeti történelmünk megtanít egyben arra is, hogy csüggedés vagy lemondás kell, hogy legyen száműzve a Ma szelleméből s kell, hogy uralja lelkeinket szent hitünk: bízhatunk a Magyarok Istenében, bízhatunk nemzeti történelmünk folytonosságában és abban, hogy miként Mohácsból volt, úgy Trianonból is lesz magyar feltámadás!Akik a "História" ügyét támogatják, azok ezt a gondolatot, ezt a törekvést, ezt a munkát: a szebb magyar jövőt és annak minél hamarabbi elkövetkezését segítik és támogatják.”

Contents 1,604 pages