Search returned 115 of 3,243 titles. (Show all)

168 óra 1989-2019
Állam és Igazgatás - Magyar Közigazgatás 1949-2006
Aurora 1920-1921
Belpolitikai Szemle 1958-1959
Borsodi Szemle 1956-1990
Budapesti Könyvszemle 1989-2016
Budapesti Szemle 1840-1944
Család és Iskola - Gyermekünk 1950-1973
Dunántúl 1949-1956
Élet és irodalom 1923-1923
Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből 1870-1910
Értekezések a Filozófia és a Társadalmi Tudományok Köréből 1911-1948
Értekezések a társadalmi tudományok köréből 1867-1915
Esély 1989-2019
Eszmélet 1989-2019
Ezredvég 1991-2020
Falu és Város - Tanácsok Lapja 1947-1962
Fejér Megyei Szemle 1964-1989
Forrás 1943-1944
Forum 1946-1950
Fórum Társadalomtudományi Szemle 1999-2018
Gondolat 1935-1937
Hitel 1988-2018
Hitel 1936-1944
Huszadik Század 1900-1949
Ifjúsági Szemle 1982-2011
Impulzus - Új Impulzus - Delta Impulzus 1985-1989
Info-Társadalomtudomány 1987-2002
Jelenkor 1939-1943
JelKép 1980-2011
A Jövő 1906-1906
A Jövő Társadalma 1925-1930
KÉK - Kultúra és Közösség 1974-2007
Keleti Szemle 1900-1932
Kelet Népe 1935-1942
Kisebbségkutatás 1991-2018
Kisebbségvédelem 1938-1944
Korunk Évkönyv Books
Külügyi Szemle 1973-2019
Látóhatár 1952-1971
Létünk 1972-1996
Limes 1988-2012
A Magyar Detektív 1927-1934
Magyar Kisebbség 1922-1942
Magyar közélet 1929-1937
Magyar Kultúra 1913-1944
Magyarország 1964-1998
Magyar Szemle 1888-1906
Magyar Társadalomtudományi Szemle 1908-1918
Médiakutató 2000-2018
Medvetánc 1981-1989
Minerva-könyvtár Books
Modern Filológiai Közlemények 1999-2004
Mozgó Világ 1971-2019
Az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának Közleményei 1966-1982
Mult és Jövő 1911-1953
Múlt és Jövő 1988-2014
Munka - Kassák Lajos folyóirata 1931-1937
A Munka Szemléje 1906-1908
Műút 2013-2020
A műveltség könyvtára Books
Múzeumi és könyvtári értesítő 1907-1918
Napkelet 1920-1922
Napló - Szabadelvű hetilap 1990-1997
Nemzetközi Szemle 1957-1988
Nógrádi Szemle 1970-1988
Nyelvünk és Kultúránk 1972-2014
Országépítés - Nemzetpolitikai Szolgálat 1941-1943
Országépítés - Világnézettudományi Szemle 1939-1939
Az Ország Útja 1937-1943
Pártélet 1956-1989
Párttörténeti Közlemények 1955-1988
Pedagógiai Szemle - Új Pedagógiai Szemle 1952-2017
Politika 1917-1919
Prognosztika 1969-1987
Rádió és Televizió Szemle 1969-1979
Regio - Kisebbség, Politika, Társadalom 1990-2010
Rendszerváltó archívum 2002-2019
A Sajtó , A Sajtó Könyvtára 1927-1947
Sorozaton kívüli kötetek az MTA könyvtárából Books
Studia Slavica 1955-1995
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1956-2019
Századvég 1985-2018
A Szemle 1913-1913
Szocializmus 1906-1948
Szociálpolitikai értesítő 1983-1995
Szociológia 1972-1990
Szociológiai Figyelő 1985-2002
Szociológiai Szemle 1991-2018
Tájékoztató - Művelődésügyi-Oktatásügyi Minisztérium marxizmus-leninizmus okt. főoszt. kiadványa 1954-1989
Társadalmi Lexikon
A Társadalmi Múzeum Értesítője 1909-1917
Társadalmi Szemle 1931-1998
Társadalmunk 1932-1938
Társadalom és gazdaság 1990-2001
Társadalomkutatás 1983-1999
Társadalomtudomány 1921-1944
Társadalomtudományi Közlemények 1971-1991
Tekintet 1988-2017
Településtudományi Közlemények 1952-1989
  • 1
  • 2

KBART: Books, Journals